Kozjaglava17 1

Opštinska uprava Raška organizuje 08. februara 2018. godine Zimsku školu poljoprivrede u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Kraljevo.

Zimsku školu poljoprivrede sa sledećim temama:
- ORGANSKA PROIZVODNjA MALINE - Vladimir Kostić, dipl. inž. zaštite bilja
- POVEĆANjE KVALITETA MLEKA PRIMENOM DOBRE HIGIJENSKE PRAKSE - Ljiljana Nerandžić, dipl. inž. stočarstva
- DIVERZIFIKACIJA PRIHODA NA POLjOPRIVREDNOM GAZDINSTVU - Zorica Zdravković, dipl. inž. agroekonomije
- IPARD PROGRAM - AKTUELNI PODSTICAJI - Zorica Zdravković, dipl. inž. agroekonomije
- PREDSTAVLjANjE BC HIBRIDA ZA 2018. - Miroljub Todosijević, BC hibridi
- KONTROLA KVALITETA SIROVOG MLEKA - Marko Dmitrić. VSI Kraljevo
- ZADRUGARSTVO - Nikola Mihailović, Zadružni savez Srbije
- ZAŠTITA JAGODIČASTOG VOĆA - Marko Mihailović, Chemical Agrosava
Škola će se održati 8. februara 2018. godine u sali Skupštine opštine Raška (sala Komiteta) sa početkom u 11:00 časova.
Bliža obaveštenja mogu se dobiti u kancelariji broj 17 Opštinske uprave Raška, kod Zorana Staševića.
izvor:raska.gov.rs

banersuperbeba

Dunav bane 400x80 lat

reklama manja