AC radoviMrmos05201

Aleksandrovac,05.05.2020. Aleksandrovačka opština snažno je opredeljena za unapređenje uslova života u seoskim mesnim zajednicama. Preduslov za to je dobra infrastruktura.

Podsećamo da su ovogodišnjim budžetom predviđena velika sredstva na izgradnji nove i sanaciji postojeće putne infrastrukture – asfaltiranje ili nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva.

AC radoviMrmos05203

Ekipa putarskog preduzeća „Metalplast Pavlović“ Đurevac – Blace, završili su danas asfaltiranje dve deonice lokalnog puta u Mrmošu - zaseok Danilovići i put koji vodi prema seoskom groblju.

AC radoviMrmos05202

"Želje građana su iste, a to je ugradnja što više metara asfalta u nekategorisane i lokalne puteve. Ova godina biće bogata radovima i investicijama. U narednom periodu imaćemo preko dvadeset otvorenih gradilišta – od objekata, preko elektromreže i putne infrastrukture, do vodovodne i kanalizacione mreže. Biće to jedna bogata radna godina" rekao je dr Mirko Mihajlović, predsednik opštine Aleksandrovac, obilazeći radove u Mrmošu.
izvor:Informativna služba DK Aleksandrovac

banersuperbeba

Dunav bane 400x80 lat

reklama manja