AC zgradaopstine

Aleksandrovac,06.05.2020. Opština Aleksandrovac raspisala je konkurs za dodelu sredstava budžeta opštine Aleksandrovac, predviđenih Odlukom o budžetu opštine Aleksandrovac za dodelu novčane nagrade talentovanim studentima 2020.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti sa prebivalištem, odnosno boravištem (za izbegla i raseljena lica) na teritoriji opštine Aleksandrovac, koji su završili studije i ostvarili odgovarajući uspeh u toku školovanja u školskoj 2018/2019 godini na studijama na državnim fakultetima i akreditovanim privatnim fakultetima i visokim školama Republike Srbije:
- osnovnim akademskim studijama,
- master akademskim studijama,
- studijama koje se organizuju integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija (u daljem tekstu: integrisane studije)
- doktorskim akademskim studijama.

Nagrade se dodeljuju:
1. za završene studije,
2. za uspeh u toku studija.

Prijave na konkurs dostavljaju se od 06. maja 2020. godine do 08. juna 2020. godine do 15,00 časova, neposrednom predajom pisarnici Opštinske uprave opštine Aleksandrovac ili poštom na adresu: Opština Aleksandrovac, Opštinska uprava - Komisiji za dodelu nagrada, ulica Jaše Petrovića 26, Aleksandrovac.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Više informacija o konkursu na tel: 037/3554-556 ili OVDE

banersuperbeba

Dunav bane 400x80 lat

reklama manja