UNS naslov

Beograd,02.06.2020. Udruženje novinara Srbije (UNS) je povodom predstojećih izbora zatražilo od političkih stranaka i pokreta u Srbiji da iznesu svoje poglede na položaj medija i novinara, finansiranje javnih servisa i izbor njihovog rukovodstva, ali i na zakonska rešenja u vezi sa radom Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i Saveta za štampu.

Stranke u Srbiji kritikuju medije, posebno u predizbornoj utakmici, tvrde da njihovi politički stavovi nisu dovoljno zastupljeni i kritikuju ulogu regulatornog tela.

Zato je UNS poslao pitanja na oko 20 adresa stranaka i pokreta koji učestvuju na republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima, ali i onima koji su se odlučili za bojkot. Njihovi odgovori biće objavljeni na sajtu UNS-a.

Pitanja koja je UNS stranka i pokretima uputio su sledeća:

- Koji su mediji u Srbiji za vašu stranku objektivni, profesionalni i zašto?  

- Koliki je uticaj medija na rezultate izbora u Srbiji? Zašto su mediji centralna tema gotovo svih političkih rasprava u Srbiji?

- Kako vaša stranka gleda na položaj javnih servisa (RTS i RTV)? Kako treba da se finansiraju javni servisi? Kako treba da se biraju njihovi upravni odbori, generalni direktori i urednici?     

- Da li i šta treba promeniti u zakonskom okviru koji reguliše rad Regulatornog tela za elektronske medije (REM)?  

- Kakva je vaša pozicija prema ulozi Saveta u štampu u samoregulaciji štampanih i onlajn medija? Da li smatrate da Savet za štampu treba da ima neka zakonska ovlašćenja i kakva? 

- Ko ugrožava rad novinara u Srbiji?

- Da li podržavate zahtev Udruženja novinara Srbije da se obezbede kolektivni ugovori za novinare i medijske radnike?

- Ko je bolje informisan: novinari ili političari?

izvor:uns.org.rs

banersuperbeba

Dunav bane 400x80 lat

reklama manja