Brus zgradaOpstine

Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 18.10.2018. godine donelo je rešenje kojim utvrđuje preliminarni objedinjeni predlog Godišnjih programa zadovoljavanja potreba i interesa građana u oblasti sporta u opštini Brus za 2019. godinu.

Rešenje je doneto na osnovu predloga Stručne komisije za ocenu programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Brus broj 23 od 17.10.2018. godine i to na sledeći način:

1) OFK "Kopaonik" Brus - 2.000.000,00 dinara

2) "Džudo klub" Brus - 1.600.000,00 dinara

3) FK "Donji Kopaonik” Razbojna - 500.000,00 dinara

4) FK "FUD” Brus - 400.000,00 dinara

5) KK "Kopaonik” Brus - 700.000,00 dinara

6) OK "Kopaonik” Brus - 500.000,00 dinara

7) FK "Mladi Gorani“ Dupci - 100.000,00 dinara

8) Savez sportova Brus - 2.000.000,00 dinara

Stupanjem na snagu Odluke o budžetu opštine Brus za 2019. godinu biće sačinjen konačan predlog godišnjih programa zadovoljavanja potreba i interesa građana u oblasti sporta u opštini Brus za 2019. godinu, usklađen sa sredstvima utvrđenim u budžetu opštine Brus za 2019. godinu.

banersuperbeba

Dunav bane 400x80 lat

pekara miris i ukus

Menjacnica

rilex