Opština Blace objavila obaveštenje o ostvarivanju prava na borački dodatak

OpstinaBlace BlaceInfopress

Blace 11.08.2021. Opština Blace objavila je 09. avgusta obaveštenje o ostvarivanju prava na borački dodatak koje prenosimo u ceosti.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Sl.glasnik RS“, br.18/2020) koji se primenjuje od 01.01.2021. godine propisuje uslove za ostvarivanje prava na borački dodatak.

Članom 86. Zakona prtopisano je da borac iz člana 7. ovog Zakona kome je priznat status borca i izvršeno razvrstavanje u kategorije boraca ima pravo na borački dodatak ukoliko je stariji od 60 godina života i ukoliko on ili član njegove uže porodice koji živi u zajedničkom domaćinstvu:

1) nije u radnom odnosu;

2) nije korisnik penzije;

3) ne obavlja poslove po osnovu ugovora van radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad i ne obavlja poslove po osnovu drugih ugovora ako za izvršen posao ostvaruje naknadu;

4) ne obavlja samostalnu delatnost, odnosno nije preduzetnik, (osimako se radi o licu koje ostvaruje prihod od obavljanja poljoprivrednedelatnosti i šumarstva sa zemljišta površine do pet hektara);

5) nije član privrednog društva, da nije osnivač ili član zadruge ili druge profitabilne organizacije;

6) nije obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje;

7) ne ostvaruje pravo vlasništva ili plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu površine više od pet hektara;

8) nije korisnik prava na mesečna primanja po ovom zakonu;

9) ne ostvaruje materijalnu podršku putem novčane socijalne pomoći i drugih prava po propisima iz oblasti socijalne zaštite;

10) po osnovu svojstva borca za isti period učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira ne ostvaruje mesečno novčano primanje od strane druge države.

Borački dodatak iz člana 86. priznaje se u odgovarajućem mesečnom iznosu i to borcu I kategorije u iznosu 100%, borcu II kategorije u iznosu 80% i borcu III kategorije u iznosu 60% od osnovice.

Za sve informacije obratiti se Odeljenju organa opštine i društnevih delatnosti na telefon 027/370-373, kancelarija broj 19, I sprat zgrade opštine Blace.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja