Opština Blace raspisala Konkurs za dodelu novčane pomoći studentima za školsku 2020/2021

Blace skola

Blace 23.11.2021. Opština Blace je raspisala Konkurs za dodelu novčane pomoći studentima za školsku 2020/2021.

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti studenti akademskih i strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama čiji su programi akreditovani od strane nadležnog Ministarstva.

Prema konkursnoj dokumentaciji pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti sledeće kategorije studenata:
Prva kategorija su studenti prvog stepena studija – osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija – od II do IV godine studija. Dodeljuje se do 80% od ukupnog broja odobrenih novčanih pomoći.
Druga kategorija su studenti drugog stepena studija – diplomskih akademskih studija (master), specijalističkih akademskih, specijalističkih strukovnih studija i integrisanih studija – od V do VI godine studija. Dodeljuje se do 20% od ukupnog broja odobrenih novčanih pomoći.

Uslovi za dodelu novčane pomoći:
– Da student u školskoj godini za koju se dodeljuje novčana pomoć prvi put upisuje najmanje II (drugu) godinu na studijama prvog stepena studija;
– Da student ima najmanje prosečnu ocenu 7,50 (sedam 50/100) iz prethodnih godina studija;
– Da student ima prebivalište na teritoriji opštine Blace, odnosno boravište najmanje 3 godine za interno raseljena lica;
– Da student nije u radnom odnosu (za kandidate koji su studenti na studijama drugog stepena).

Konkurs nije namenjen studentima I (prve) godine prvog stepena studija, apsolventima i studentima doktorskih studija.

Potrebna dokumentacija:
– uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa naznačenom prosečnom ocenom položenih ispita iz prethodnih godina studija i brojem ostvarenih ESPB, odnosno, za studente koji se prvi put upisuju na studije drugog stepena uverenje o diplomiranju na osnovnim studijama (uverenje overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa);
– uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine;
– štampani podaci sa elektronske lične karte ili overena fotokopija stare važeće lične karte;
– potvda o boravištu za interno raseljena lica (uslov – najmanje 3 godine prijavljenog boravišta na teritoriji opštine Blace);
– kopija svih pisanih strana indeksa ili overena potvrda visokoškolske ustanove da student nije izgubio godinu tokom studija;
– dokaz da student nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (za kandidate koji su studenti na studijama drugog stepena);
– ugovor o zakupu stambenog prostora za studenta koji sa porodicom živi u iznajmljenom stambenom prostoru.

Rok za podnošenje zahteva je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Konkursa na internet prezentaciji opštine Blace – objavljen 22. novembra 2021. godine.
izvor i foto:blace.org.rs

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja