Pokrenuto utvrđivanje lokaliteta Nebeske stolice na Kopaoniku za arheološko nalazište

Nebeske stolice

Brus,23.09.2020. U  Službenom listu opštine Brus 12/2020 koji je danas postavljen na zvaničnom sajtu Opštine Brus nalazi se i oglas Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, u ime Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, da je pokrenut postupak utvrđivanja Nebeskih stolica na Kopaoniku za arheološko nalazište.

Tekst oglasa prenosimo u celini:

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo u ime Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na osnovu člana 48. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/94, 52/2011-dr.zakon, 99/2011-dr.zakon), objavljuje

JAVNI OGLAS

Obaveštavaju se sopstvenici i korisnici katastarskih parcela i objekata na njima, kao i zainteresovani organi i ustanove, da je pokrenut postupak utvrđivanja Nebeskih stolica na Kopaoniku za arheološko nalazište.
Nebeske stolice na Kopaoniku (u daljem tekstu arheološko nalazište) nalaze se na planini Kopaonik, na teritoriji opštine Brus, na katastarskoj parceli broj 1841 KO Ravnište, u privatnoj svojini.
Zaštićena okolina arheološkog nalazišta obuhvata sledeće katastarske parcele: 1838 (deo) KO Ravnište u javnoj svojini, katastarske parcele: 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843 KO Ravnište u privatnoj svojini, kao i katastarske parcele: 1844 KO Ravnište i kp 1 i 2 KO Bozoljin u državnoj svojini.
Na osnovu člana 48. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/94, 52/2011-dr.zakon, 99/2011-dr.zakon) sopstvenici, kao i zainteresovani organi i ustanove imaju pravo da o tome daju svoje mišljenje. Mišljenje se u pisanoj formi dostavlja Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, na adresu: Kraljevo, Cara Lazara br. 24, sa naznakom: Nebeske stolice, javni oglas.

Rok za davanje mišljenja je 30 dana od objavljivanja oglasa.

Nakon isteka ovog roka, smatraće se da je mišljenje sopstvenika navedenih nepokretnosti dato, a postupak njihovog utvrđivanja za kulturno dobro, odnosno za zaštićenu okolinu kulturnog dobra, biće nastavljen. Za sva obaveštenja obratiti se na telefon: 036/331-866.

v.d. direktorka Zavoda
mr Katarina Grujović Brković, s.r.

Možda je nekome bitan ovaj oglas a za više informacija može se obratiti Opštini Brus

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja