JKP „Rasina“ Brus izdaje poslovni prostor u zakup javnim nadmetanjem 22. jula

JKPRasina lokal0621a

Brus 19.07.2021. JKP Rasina Brus objavila je poziv za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup poslovnog prostora u ulici Solunskih boraca površine 33 m2 po početnoj ceni od 50 evra bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti).

Javno nadmetanje sprovešće se u četvrtak 22. jula 2021.godine, u prostorijama poslovnog prostora koji se izdaje, sa početkom u 10:30 časova.

JKPRasina lokal0621bb JKPRasina lokal0621c 

Tekst poziva JKP Rasina Brus prenosimo u celosti:

IZDAJE SE u zakup postupkom javnog nadmetanja poslovni prostor – lokal JKP „Rasina“ Brus upisan kao pomoćna zgrada broj 2 na katastarskoj parceli broj 945 KO Brus u listu nepokretnosti 2451, površine 33 m2, sa adresom u ulici Kralja Petra Prvog u Brusu, ulaz iz ulice Solunskih boraca.

Učesnici javnog nadmetanja mogu biti sva fizička lica, pravna lica i preduzetnici uz dostavljanje blagovremene i potpune prijave.

Delatnost odnosno namena poslovnog prostora nije konkretno određena ali se isti ne može koristiti za prodavnicu pogrebne opreme.

Početna cena mesečne zakupnine iznosi 50 evra bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu evra Narodne banke Srbija na dan objavljivanja oglasa.

Licitacioni korak iznosi 10 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu evra Narodne banke Srbija na dan objavljivanja oglasa.

Zakupnina se plaća nakon dobijanja fakture od strane računovodstva JKP „Rasina“ Brus.

Zakupac je u obavezi da poslovni prostor vrati u prvobitno stanje, uredno okrečen i u ispravnom stanju, osim u slučaju kada je zakupac uložio sopstvena sredstva u adaptaciju poslovnog prostora saglasno ugovorenim obavezama.

Zakupac je u obavezi da po ispostavljenim računima plaća troškove vode, električne energije i druge troškove korišćenja.

Poslovni prostor se izdaje na period od godinu dana, s tim što zakup počinje teći nakon sprovođenja postupka.

Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da radi učešća u postupku javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 1000,00 dinara na račun broj 205-12787-42, svrha uplate depozita za učešće na javnom nadmetanju za poslovni prostor i isti se vraća učesnicima koji ne uspeju na nadmetanju nakon zaključenja ugovora o zakupu, osim u slučaju da učesnici ometaju rad ili napuste nadmetanje.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se u pisanom obliku najkasnije do 22.7.2021. godine na adresu JKP „Rasina“ Brus, ulica Kralja Petra Prvog 8a, sa naznakom Komisiji za izdavanje poslovnog prostora u zakup.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se dana 22.7.2021.godine u 10,30 časova u poslovnom prostoru – lokalu JKP „Rasina“ Brus u ulici Kralja Petra Prvog u Brusu, ulaz iz ulice Solunskih boraca.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene cene.

Predsednik komisije nakon završenog javnog nadmetanja poziva učesnika koji ponudi najpovoljniji iznos da potpiše izjavu o visini ponuđene cene.

Komisija sačinja zapisnik o javnom nadmetanju i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavljuje na oglasnoj tabli preduzeća i veb sajtu preduzeća.

Razgledanje poslovno prostora – lokala, može se vršiti svakog radnog dana, zaključno sa 22.7.2021.godine, uz najavu prethodnog dana na telefon 037 3825 486. Osoba za kontakt je tehnički direktor Miodrag Todorović.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja