NSZ Srbije filijala Kruševac i Opština Brus raspisali više konkursa za zapošljavanje u 2021

NSZ 1

Brus 20.07.2021. Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije – filijala Kruševac i Opština Brus su raspisali tri konkursa za zapošljavanje stanovnika sa teritorije opštine Brus:

– JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021.GODINI
– JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2021. GODINI
– JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH U 2021.GODINI

– Konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova naa kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini
Javni radovina kojima se angažuju nezaposlena lica realizuju se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac-izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna službaza za pošljavanje na osnovu javnog konkursa.  Poslodavac–izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko uključi nezaposlena lica iz sledećih kategorija:
1. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
2. Romi,
3.lica bez završene srednje škole,
4. lica koja posao traže duže od 18 meseci,
5. osobe sa invaliditetom
Poslednji rok za prijem prijava za učešće na konkursu je 30.07.2021. godine.
Tekst konkursa OVDE

– Poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje seu jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10.08.2021. godine.
Tekst konkursa OVDE

– Poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Kruševac.
Kategorije teže zapošljivih na kojese ova subvencija odnosi su:
– mladi do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg obrazovanja, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama,
– stariji od 50 godina,
– Romi,
– osobe sa invaliditetom,
– radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
– nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12meseci,
– žrtve porodičnog nasilja.
Javni poziv je otvoren  do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.09.2021. godine.
Tekst konkursa OVDE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja