In memoriam dr prof Novica Rakićević (14.01.1940. – 31.07.2021.)

Dr prof Novica Rakićević preminuo je 31. jula u 82-oj godini života

drNovicaRakicevic RIP0721Dr prof Novica Rakićević rođen je 14.01.1940. godine u Lepencu kod Brusa gde je završio osnovnu školu. Dalje školovanje nastavio je u Brusu a potom u Kruševcu gde završava Gimanaziju. Zatim se opredeljuje za studiranje hemije na filozofskom fakultetu u Prištini.

Osnovne studije završava 1966. godine kao najbolji student generacije. Izbor mesta studiranja bio je očev. Tako je Kosovo i Metohija postalo mesto porodičnog, profesionalnog, stručnog i naučnog življenja.
Naučni stepen magistra fizičko-hemijskih nauka stekao je 1972. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, ma Katedri za fizičku hemiju, u Beogradu. Time je delimično nadopunio svoju staru sklonost za informacijom I znanjima iz fizike I matematike, što mu je kasnije znatno pomoglo u profesionalnom I naučnom radu.
Naučni stepen doktora hemijskih nauka stekaao je 1995. Godine na Univerzitetu u Prištini. Posle dužeg lutanja, temu disertacije, njen sadržaj, eksperiment, metode, prezentaciju I nužna uopštavanja je učinio sasvim samostalno. Naravno, ovome je predhodio ozbiljan literaturni pregled.

Godine1961/62 bio je u radnom odnosu u SO Brus u svojstvu referenta za rad i radne odnose i inspektora rada. Pre toga radio je oko tri meseca kao rudar u rudniku mrkog uglja u Gorevnici kod Čačka.

Što se tiče profesionalne nastavne delatnosti, 1968. godine biva biran za asistenta, 1973. godine za predavača, a 1995. godine za docenta za fizičku hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini. U okviru Međunarodne naučno-tehničke saradnje proveo je 10 meseci na Univerzitetu u Sofiji 1990. godine. Na mnogim fakultetima I višim školama u Prištini, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Kragujevcu je na individualistički način držao predavanja pred praznom tablom, ma koliko tema izlaganja bila obimna I sadržajna, opsesivno uveren da takav rad ima edukativnu vrednost za student, pošto se na taj način uvežbavaju hemijske i matematičke formule do zadržavanja u podsvesti. Smatrao je da se tako vrši najbolji prodor k znanju. Njegova ličnost je inspirisala i oduševljavala studente, saradnike, kolege.

Dr prof Novica Rakićević je tokom rada na fakultetu bio mentor budućim doktorima nauka a iz njegovog doktorskog rada su proizašle publikacije raznim domaćim i stranim naučnim časopisima, a od dva zaštićena patenta jedan je međunarodne vrednosti.

Tokom naučnog rada glavne oblasti istraživanja su mu bile: hemijski izvori jednosmerne struje, tehnologija dobivanja amonijaka iz sporednih proizvoda pri gasifikaciji lignita za termoelektrane na Kosmetu i elektohemijsko dobivanje metalnih prevlaka. Tome je posvetio najveći deo svog životnog rada i napravio svoje najvažnije naučne doprinose. Objavio je i saopštio preko 50 radova iz raznih oblasti istraživanja, koji su objavljeni u naučnim časopisima i saopšteni na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je i mnogobrojnih naučnih priznanja i nagrada.

Sve u svemu Novica Rakićević je bio čovek, profesor i naučnik koji je dostojno prezentovao svoj zavičaj – ljude, rodno selo, svoju opštinu, kojoj je tokom radnog veka često dolazio zbog prevelike ljubavi i nostalgije a po penzionisanju se i doselio. Celog života je negovao veze sa svojim zemljacima, i kako je tvrdio to su mu bili najdraži trenuci života. Stekao je mnoge prijatelje I saradnike. Imaao je jaku volju i bio je energičan, kritičan prema sebi nasuprot velikoj toleranciji i razumevanju prema drugima. Voleo je da se bavi amaterski sportom i, obzirom na poreklo, ratarskim poslovima sa ljubavlju i uspehom. Bavio se i pisanjem pesama koje je povremeno objavljivao. Najviše je vremena provodio na obalama zavičajnih reka, Batotske i Rasine.

Iza sebe je ostavio sina i ćerku iz prvog braka, i ćerku i suprugu iz drugog braka.

Sahrana dr prof Novice Rakićevića je u ponedeljak 02. avgusta 2021. godine u 11 časova na groblju u Lepencu.
izvor biografije: Bruski tragovi – Aranđela Rake Jeličića

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja