SO Brus usvojila odluku o utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu

Brus panorama0920

Brus 19.11.2021. Skupštine opštine Brus na sednici održanoj 02. novembra 2021. godine donela je odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Brus.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BRUS

Član 1.
Ovom odlukom utvrđena je prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.god. na teritoriji opštine Brus.

Član 2.
Konstatuje se da je na teritoriji opštine Brus određeno 5 zona za utvrđivanje poreza na imovinu, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćanoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Brus, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i to od prve do pete zone.

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.god. na teritoriji opštine Brus u PRVOJ zoni iznosi:

 Građevinsko zemljište 1.239,00 dinara
 Poljoprivredno zemljište 80,00 dinara
 Šumsko zemljište 80,00 dinara
 Drugo zemljište 48,00 dinara
 Stan 47.629,00 dinara
 Kuća za stanovanje      40.000,00 dinara
 Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti
(nadzemni i podzemni) koji služe
za obavljanje delatnosti
40.000,00 dinara
 Garaže i pomoćni objekti 18.900,00 dinara

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.god. na teritoriji opštine Brus u DRUGOJ zoni iznosi:

 Građevinsko zemljište 2.900,00 dinara
 Poljoprivredno zemljište 80,00 dinara
 Šumsko zemljište 80,00 dinara
 Drugo zemljište 48,00 dinara
 Stan 90.000,00 dinara
 Kuća za stanovanje      65.000,00 dinara
 Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti
(nadzemni i podzemni) koji služe
za obavljanje delatnosti
18.000,00 dinara
 Garaže i pomoćni objekti 15.000,00 dinara

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.god. na teritoriji opštine Brus u TREĆOJ zoni iznosi:

 Građevinsko zemljište 1.500,00 dinara
 Poljoprivredno zemljište 30,00 dinara
 Šumsko zemljište 30,00 dinara
 Drugo zemljište 18,00 dinara
 Stan 30.000,00 dinara
 Kuća za stanovanje      30.000,00 dinara
 Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti
(nadzemni i podzemni) koji služe
za obavljanje delatnosti
15.000,00 dinara
 Garaže i pomoćni objekti 6.000,00 dinara

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.god. na teritoriji opštine Brus u ČETVRTOJ zoni iznosi:

 Građevinsko zemljište 500,00 dinara
 Poljoprivredno zemljište 20,00 dinara
 Šumsko zemljište 15,00 dinara
 Drugo zemljište 9,00 dinara
 Stan 20.000 dinara
 Kuća za stanovanje      20.000 dinara
 Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti
(nadzemni i podzemni) koji služe
za obavljanje delatnosti
10.000 dinara
 Garaže i pomoćni objekti 5.000 dinara

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.god.na teritoriji opštine Brus u PETOJ zoni iznosi:

 Građevinsko zemljište 10,00 dinara
 Poljoprivredno zemljište 10,00 dinara
 Šumsko zemljište 10,00 dinara
 Drugo zemljište 6,00 dinara
 Stan 10,00 dinara
 Kuća za stanovanje      10.000,00 dinara
 Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti
(nadzemni i podzemni) koji služe
za obavljanje delatnosti
5.000,00 dinara
 Garaže i pomoćni objekti 1.000,00 dinara

Član 3.
Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Brus“ i na internet stranici opštine Brus.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Brus“, a primenjivaće se od 1. januara 2022.godine.

Prema odluci SO Brus iz 2013. godine na teritoriji opštine određeno je 5 zona, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnih objekata, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Brus odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i to: PRVA zona, DRUGA zona, TREĆA zona, ČETVRTA i PETA zona.

PRVA zona obuhvata teritoriju naseljenog mesta Brus u sledećim granicama: od zvanog mesta ”Vratnice” na putu Brus-Blaževo skreće se desno obuhvatajući ulicu Radoslava Agatonovića, pravolinijski do krivine iza poslovnog objekta ”Vis”DOO spustajući se do reke Rasine. Nizvodno niz reku do seoskog puta prema Vukovićima obuhvatajući desnu stranu puta, dalje prema graničnoj podeli KO Brus i KO Kobilje sve do izlaska na ulicu Goranskih brigada idući prema Aleksandrovcu, i dalje graničnom linijom KO Mala Vrbnica i KO Brus silazno do ulice ”Kruševačke” spuštajući se na reku Rasinu do seoskog puta prema groblju obuhvatajući ulice ”Kralja Aleksandra”, ”Karađorđeve”, ”Nikole Tesle”, ”Beogradske”, ”Sveti Sava” spuštajući se niz ulicu ”Drenovački put” do mosta na reci Graševka do ”Balkanske ulice” idući uzvodno rekom Graševkom obuhvatajući ulicu ”Bože Jeličića” sa izlaskom na zvanom mestu ”Vratnice”.

DRUGA zona obuhvata prostor od katastarske parcele broj 1011/1 KO Brzeće idući prema Blaževu sve do spomenika na Mramoru, kao i celokupnu građevinsku zonu na Kopaoniku, i to samo kad je u pitanju izgrađeno zemljište i zemljište za koje se izdaje odobrenje za izgradnju, odnosno građevinska dozvola.

TREĆA zona obuhvata selo Žiljci, naselje Drtevci koje nije obuhvaćeno prvom zonom, Tršanovci, Mala Grabovnica, Kobilje koje nije obuhvaćeno prvom zonom.

ČETVRTA zona obuhvata Grad, Osreci, Kriva Reka, Brzeće u delu koje nije obuhvaćeno drugom zonom, Radmanovo, Livađe, Vlajkovci, Kočine, Graševci, Žunje, Razbojna, Ravni, Dupci, Lepenac, Kovioci, Bogiše, Zlatari, Žilinci, Strojinci, Igroš, Brđani, Mala Vrbnica, Botunja, Milentija, Ribari, Budilovina, Velika Grabovnica i Drenova.

PETA zona obuhvata Paljevštica, Batote, Žarevo, Donji Lipovac, Gornji Lipovac, Šošiće, Gornje Leviće, Kneževo, Ravnište, Đerekare, Bozoljin, Donje Leviće, Sudimlja, Čokotar, Belo polje, Blaževo, Gradac, Iričići, Domiševina, Radunje, Kovizle, Borance, Stanuloviće i Vitoše.

Prema odluci SO Brus iz 2013. godine PRVA zona je najopremljenija na teritoriji opštine.
izvor:Službeni list Opštine Brus

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja