Ponuda JKP “Rasina” nije prošla na konkursu za održavanje fasada u Brusu

logo brusonlineNa raspisani Javni poziv za dostavljanje ponuda za održavanje fasada u glavnoj ulici u Brusu javila se i JKP “Rasina” iz Brusa sa ponudom od 2.310.000,00 dinara. Ta ponuda JKP “Rasine” nije prihvaćena na konkursu sa obrazloženjem “ne sadrži sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost finansijske ponude” pa je prihvaćena ponuda druge firme od 4.275.000 dinara.

Kako je Komisija obrazložila “Ponuda ponuđača JKP “Rasina” ispunjava sve uslove tražene konkursnom dokumentacijom ali ne sadrži sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude definisano tačkom 8.9 Konkursne dokumentacije, odnosno menicu, karton deponovanih potpisa, zahtev za registraciju menice uz menicu, a kako menica nije dostavljena, podaci o njoj nisu upisani u obrazac meničnog ovlašćenja, te se zbog navedenog ocenjuje kao neprihvatljiva.”

Mnogi će se pitati ko je napravio propust u Konkursnoj dokumentaciji? Radnici JK “Rasine”, koji svakodnevno rade na terenu ne birajući uslove rada, ili menadžment firme, pojačan novozaposlenim kadrovima, čija je dužnost da pronalaze nove poslove i konkurišu na javnim pozivima i tenderima?

Ovaj tekst radnici i menadžment JKP “Rasine” treblo bi da prihvate pozitivno, naprave analizu i krenu u realno poslovanje kako ne bi dozvolili da JKP “Rasina” dođe u situaciju kao pre par godina, kada su poslove koje je mogla uraditi i odraditi “Rasina” u Brusu radile druge firme a radnici štrajkovali. Ne bi trebalo tražiti opravdanje zbog propusta menadžmenta ili možda i nezainteresovanosti jer radnicima JKP “Rasina” posao je neophodan kako bi radili i zaradili. 

N.Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja