BROJ ZAPOSLENIH U LOKALNOJ ADMINISTRACIJI ?

broj

Godinama unazad vodi se ista polemika a na temu dozvoljenog broja radnika u administracijama – republičkoj ili lokalnoj… Kako bi se bar koliko toliko razrešila misterija prenosimo vam šta se na ovu temu može pročitati u aktuelnim Zakonima Republike Srbije. 

Evo šta piše u Zakonu o lokalnim administracijama o broju zaposlenih:

– na neodređeno vreme – ukupan maksimalan broj – ne može biti veći od – 4 zaposlena na 1000 stanovnika (4 promila), prema poslednjem popisu stanovništva (u daljem tekstu: maksimalan broj zaposlenih).Izuzeci od ograničenja i druga prava i obaveze-videti u članu 2. Zakona o lokalnoj administraciji. 

– na određeno vreme – ukupan maksimalan broj – ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme, a za svako prekoračenje od 1% iznad ovog procenta – transferi jedinici lokalne samouprave, iz budžeta Republike Srbije, umanjuju se za 1% opredeljenih mesečnih transfera u tekućoj godini (član 3. Zakona o lokalnoj administraciji). 

Takođe, shodno članu 2. Zakona o lokalnoj administraciji – Jedinica lokalne samouprave samostalno odlučuje da li će vršiti smanjenje lokalne administracije do maksimalnog broja zaposlenih ili će višak zaposlenih preko maksimalnog broja zaposlenih finansirati iz sopstvenih izvora. 

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica, kao i podaci o iznosu isplaćenom za njihove plate, dodatke i naknade jesu – javni, a organi državne uprave, javne agencije i organizacije za obavezno socijalno osiguranje, odnosno organi u jedinicama lokalne samouprave (uključujući i organe gradskih opština), ustanove (osim ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva i predškolskih ustanova) koje se finansiraju iz budžeta, privredna društva i drugi oblici organizovanja čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave (osim javnih preduzeća), a koji se finansiraju se iz budžeta – dužni su da ih objave na svojoj internet prezentaciji (ili, u slučaju organa lokalne samouprave, može i – na svojoj oglasnoj tabli), na kraju svakog meseca (član 6. Zakona o republičkoj administraciji, odnosno član 11. Zakona o lokalnoj administraciji).

N.Miljković, foto:sportandplaybase.co.uk

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja