Završena javna rasprava na temu Nacrta Plana razvoja opštine Brus do 2029

Brus NacrtPlana22 29foto

Brus 08.08.2022. Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja opštine Brus za period 2022 – 2029. godine završena je 05. avgusta uz održane četiri prezentacije – u Brusu, Brzeću, Razbojni i Zlatarima.

Plana razvoja opštine Brus, kao i ostalih opština i gradova, radi se sa ciljem stvaranja vizije održivog razvoja opštine Brus i definisanju mera ekonomskog razvoja, planskog i racionalnog korišćenja prirodnih resursa, obezbeđivanja socijalnog napretka, pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite i obrazovanja, unapređenja kulture, poštovanja ljudskih i manjinskih prava i obezbeđivanja jednakih mogućnosti za sve građane na teritoriji opštine.

Posle odluke odbornika na sednici Skupštini opštine koja je održana 10. marta 2021. godine pristupilo se izradi Plana razvoja opštine Brus od 2021. do 2028. godine, sa rokom usvajanja do 30.12.2021. godine.

Na osnovu člana 9. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/2018), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», broj 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr zakon i 47/18) i člana 40. Statuta opštine Brus, („Službeni list opštine Brus“,broj 2/2019)

Skupština opštine Brus na sednici održanoj dana 10.03.2021.godine donosi

O D L U K U

o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Brus za period od 2021. do 2028. godine

Član 1.
PRISTUPA SE izradi Plana razvoja opštine Brus za period od 2021. do 2028. godine.

Član 2.
Cilj izrade Plana razvoja opštine Brus je da obezbedi društveno ekonomski razvoj opštine Brus kroz kontinuitet planskog delovanja usmerenog na ujednačavanje razvoja i angažovanje lokalnih resursa uz široku građansku participaciju i uključivanje svih relevantnih činjenica kako bi se unapredio kvalitet života svih građana.

Član 3.
Plan razvoja opštine Brus posebno treba da sadrži uvod, pregled i analizu postojećeg stanja, viziju opštine Brus, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići, pregled i opis mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva, način sprovođenja i način praćenja sprovođenja Plana razvoja.

Član 4.
Pregled i opis mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva opštine Brus treba da sadrže naziv mere, način na koji mera doprinosi ostvarivanju određenog cilja, identifikovanje aktivnosti za sprovođenje mera, analizu efekata mera na pravna, fizička lica i budžet, naziv institucije odgovorne za koordinaciju sprovođenja mera, procenu finansijskih sredstava potrebih za sprovođenje mera i identifikaciju izvora finansiranja.

Član 5.
Rok za usvajanje Plana razvoja opštine Brus je 30. decembar 2021. godine.

Član 6.
U cilju sprovođenja ove Odluke Predsednik opštine Brus će formirati Koordinacioni tim i tematske radne grupe za izradu Plana razvoja opštine Brus za period od 2021. do 2028. godine.

Član 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o izradi Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Brus do 2025. godine, broj 35-4/2019-I od 28.02.2019. godine.

Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu opštine Brus”.

SKUPŠTINA OPŠTINE BRUS

BROJ:35-1/2021-I                                                           PREDSEDNIK SKUPŠTINE
10.03.2021.godine                                                     Dragana Despotović, dipl.ecc., s.r

Obaveštenje o početku izrade Plana objavljeno je na zvaničnom sajtu opštine Brus 27. maja 2021. godine.

Brus PlanRaz2128a

Potom, prema podacima od 02. avgusta 2022. godine, 06. juna 2021. godine formiran je Koordinacioni tim sa tematskim radnim grupama u sledećem sastavu (mada postoji i rešenje o formiranju tima 10. maja 2021.):

Turizam, sport, kultura: Jelena Radulović, Zlatko Milenković, Marijana Đokić, Marko Vilimonović.

Saobraćajna i komunalna infrastruktura: Milan Marjanović, Miodrag Todorović, Novica Nešić, Ivan Đokić, Marija Jakovljević

Prostorno planiranje i energetika: Novica Nešić, Marija Jakovljević, Gordana Petrović, Jelena Petrović

Privreda, poljoprivreda i ruralni razvoj: Radula Ratković, Stojan Raičević, Bratislav Kojić, Ljiljana Vučković

Obrazovanje: Milijana Todorović, Ana Đurđević, Milena Zdravić, Lidija Dačković, Dragana Dobrodolac, Zoran Marković

Zdravstvena i socijalna zaštita: Sonja Pavlović, Predrag Čolić, Zorica Grujić, Dragana Živković, Slavica Moskovljević, Daliborka Tomić, Zvezdana Radović, Novak Kovačević.

Kako plan razvoja nije urađen i usvojen do kraja 2021. godine prolongiran je rok za usvajanje naredne godine kada je izdato saopštenje 20. januara 2022. godine, da bi na samom početku februara meseca 2022. bio najavljen skorašnji završetak izrade Plana.
Zatim, 12. aprilia 2022. usledilo je i obaveštenje Koordinacionog tima da Plan ulazi u završnu fazu izrade

I dok se očekivala prezentacija najavljenog Plana razvoja na sednici Skupštine opštine Brus koja je održana 17. juna 2022. doneta je  odluka o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Brus za period od 2022 do 2029. godine sa rokom za usvajanje do 15. avgusta 2022. godine:

Na osnovu člana 9. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.30/2018), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 84/2014- dr- zakon, 101/2016- dr. zakon i 47/2018) i člana 40. Statuta opštine Brus („Službeni list optine Brus“, br. 2/19), Skupština opštine Brus, na sednici održanoj dana 17.06.2022. godine, donosi

O D L U K U

O PRISTUPANjU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE BRUS ZA PERIOD OD 2022. DO 2029. GODINE

Član 1.
PRISTUPA SE izradi Plana razvoja opštine Brus za period od 2022. do 2029. godine.

Član 2.
Cilj izrade Plana razvoja opštine Brus je da obezbedi društveno- ekonomski razvoj opštine Brus, kroz kontinuitet planskog delovanja usmerenog na ujednačavanje razvoja i angažovanje lokalnih resursa uz široku građansku participaciju i uključivanje svih relevantnih činjenica kako bi se unapredio kvalitet života svih građana.

Član 3.
Plan razvoja opštine Brus posebno treba da sadrži uvod, pregled i analizu postojećeg stanja, viziju opštine Brus, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići, pregled i opis mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva, način sprovođenja i način praćenja sprovođenja Plana razvoja.

Član 4.
Pregled i opis mera za ostvarivanje prioritetnih cinjeva opštine Brus treba da sadrže naziv mere, način na koji mera doprinosi ostvarivanju određenog cilja, identifikovanje aktivnosti za sprovođenje mera, analizu efekata mera na pravna, fizička lica i budžet, naziv institucije odgovorne za sprovođenje mera, procenu finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje mera

Član 5.
Rok za usvajanje Plana razvoja opštine Brus je 15. avgust 2022. godine.

Član 6.
U cilju sprovođenja ove Odluke Predsednik opštine Brus će formirati Koordinacioni tim i tematske radne grupe za izradu Plana razvoja opštine Brus za period od 2022. do 2028. godine.

Član 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Brus za period od 2021. Do 2028. godine, broj 35-1/2021-I od 10.3.2021. godine

Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavnjivanja u „Službenom listu opštine Brus“.

SKUPŠTINA OPŠTINE BRUS

BROJ:35-12/2022-I                                                              PREDSEDNIK SKUPŠTINE
17.06.2022. godine                                                   Dragana Despotović, dipl.ecc., s.r.

Tako se pristupilo izradi Nacrta Plana razvoja opštine Brus 2022 – 2029 koji je bio na javnoj raspravi od 13. jula do 05. avgusta 2022. godine, uz prezentaciju u Brusu, Brzeću, Razbojni i Zlatarima, i mogućnošću učestvovanja predstavnika ustanova, organizacija, javnih preduzeća čiji je osnivač opština Brus, zatim zainteresovani građani, pravna lica, udruženja i druge zainteresovane strane.

Da li je izrada Plana bila transparentna i u kojoj meri, da li su bili uključeni svi sektori i subjekti privrede, preduzetnika, poljoprivrede, turizma, mesne zajednice, građani itd u aktivnu izradu Plana, kao i da li je u proces izrade bio uključen i Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke Opštinske uprave Brus kako bi bila realna procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje mera… kao i o drugim temama vezano oko izrade Plana razvoja opštine Brus 2022 – 2029 biće reči posle zvaničnog izveštaja Koordinacionog tima o sprovedenoj javnoj raspravi i eventualnim sugestijama i primedbama, na predloženi Nacrt Plana, kao i daljih koraka u izradi i usvajanju Plana razvoja opštine Brus za period 2022 – 2029. godine

Nacrt Plana razvoja opštine Brus 2022 – 2029 možete pogledati na linku OVDE
N.Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja