Da li će i stanovnici opštine Brus učestvovati u pripremi lokalnog budžeta za 2023. godinu?

Brus panoramaZM0521a

Participativno budžetiranje je način da građani predlože na šta bi mogao da se troši novac iz gradske kase, bilo da je to izgradnja trotoara, asfaltiranje pojedinih ulica, uređenje stadiona ili … Postupak podrazumeva udruživanje svih aktera u odlučivanju o budžetu za narednu godinu (svi stanovnici opštine, poljoprivrednici, preduzetnici, privrednici i lokalna vlast) koji bi zajednički doprineli kvalitetnoj i transparentnoj raspodeli javnog novca.

Za razliku od pripreme budžeta prethodnih godina, Opština Brus bi trebalo da uključi što veći broj građana u planiranje budžeta za narednu godinu, naročito mlade, jer oni najbolje znaju šta im je potrebno u narednom periodu i da bi na osnovu toga mogli da planiraju svoju budućnost – ili u opštni Brus ili negde dalje.

Ukjučivanje što većeg broja stanovnika opštine u pripremu budžeta je način da se čuju predlozi i kaže na šta bi mogao da se troši novac iz opštinske kase, bilo da je to rekonstrukcija i izgradnja ulica i trotoara, stadiona, igrališta, puteva u selima, ostale infrastrukture pa i o izradi planova budućeg razvoja opštine Brus.

Veoma mali broj građana opštine Brus, sa seoskog i gradskog područja, je obavešten da svojim predlozima mogu uticati na kreiranje budžeta i da mogu predlagati projekte koji se odnose na objekte i infrastrukturu koje su u nadležnosti lokalne samouprave čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta opštine Brus.

S obzirom da postoji kalendar izrade budžeta lokalnih samouprava već je trebao da bude objavljen Vodič za građane kroz budžet Opštine Brus za 2023. godinu a na osnovu Uputstva za pripremu budžeta, indirektni i direktni korisnici budžetskih sredstava (mesne zajednice, javna preduzeća čiji je osnivač lokalna samopurava, ustanove za kulturu, škole i predškolske ustanove trebalo je da do 01. septembra 2022. godine predaju predloge srednjoročnih i godišnjih finansijskih planova izrađenih prema Uputstva za pripremu budžeta za 2023. godinu.

Brus budzet0922a

Nadamo se da priprema budžeta Opštine Brus za 2023. godinu teče po planu i da je efikasnija nego prethodnih godina.

Takođe, nadamo se da će lokalna vlast ove 2022. godine u procesu pripreme lokalnog budžeta za 2023. godinu, sa projekcijama za narednu 2024 i 2025. godinu, uključiti veći broj građana, naročito mlade, što će pomoći da se bolje sagledaju potrebe svih stanovnika koji žive na teritoriji opštine Brus.
Nenad Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja