Raspisan javni poziv za izradu PDR Banjski park u Brusu

BanjskiPark150116 1

Raspisan je javni poziv za izradu Plana detaljne regulacije Banjskog parka u opštini Brusu. Planom će biti definisana pravila uređenja prostora i građenja u cilju razvoja turizma i stvaranje specifičnog turističkog centra Brus. Razgovarali smo sa vd direktorom JP Direkcija za građevinsko zemljište puteve planiranje i izgradnju Brus, Milošom Azdejkovićem koji nam je rekao  koji su ciljevi, koje područje obuhvata i ko finansira projekat izrade PDR Banjski park u Brusu.

Koji su ciljevi raspisivanja Javnog poziva za izradu PDR Bruska banja?
“Vizija i ciljevi izrade PDR Banjskog parka u Brusu su razvoj turizma i stvaranje specifičnog turističkog centra Brus, kao privlačne turističke destinacije koja bi bila formirana kao fukcionalna celina u pretežno parkovski uređenom ambijentu. Da bi sve to postigli potrebna je saradnja institucija javnog sektora, privatnih ulagača tako i lokalnog stanovništva kako bi se uredila banja i stvario na ovom prostoru zdrastveno, rekreativno-turistički centar.

Koju će površinu obuhvatiti PDR Banjski park u Brusu?
“Planom se razrađuje područje od oko 8 ha. Okvirnom granicom Plana obuhvaćen je sledeći prostor: granicom parcele 739/3, severno delovima kat.parc.br. 730, 729, 728, 725, 723, 724, 2516, 1796 KO Brus do Graševačke reke, seče reku i kat.parc.br. 1836/2 KO Brus ide ivicom saobraćajnice za Drenovu, prelazi Graševačku reku i prolazi pored Balkanske ulice, zatim kat.parc.br. 921 i 913 KO Brus do Doma kulture, prelazi ispod Doma kulture, ivicom vade delovima kat.parc.br. 776 i 775 KO Brus, ispod novoplanirane saobraćajnice delom kat.parc.br. 769/2, 770 i 736/2 sve KO Brus u Brusu i ispod fabrike firme Popeks do 739/3 KO Brus.” 

Na koji način se finansira projekat izrade ovog plana?

Projekat se realizuje u skladu sa Strategijom razvoja opštine Brus i Generalnim planom regulacije Brusa, a finansiran je od strane Evropske Unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije putem programa Evropski PROGRES.” 

U razgovoru smo saznali da je u fazi pripreme i dokumentacija za raspisivanje javnog poziva za izradu PDR AgroBiznis centra u Brusu, koji će se nalaziti na prostoru današnje Stočne pijace u Brusu.

N. Miljković

 

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja