JKP “RASINA” BRUS raspisala poziv za nabavku i ugradnju spoljne (dekorativne) rasvete za opštinu Brus

Javno komunalno preduzeće “Rasina” Brus raspisanim pozivom od 14. decembra 2015. godine poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za nabavku i ugradnju spoljne (dekorativne) rasvete za opštinu Brus.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva, utorak 22. decembar 2015. godine do 11:30 časova.

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se vršiti svo vreme dok teče rok za podnošenje ponuda u prostorijama JKP “Rasina”, na adresi: ul. Kralja Petra I bb, 37220 Brus, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova a preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke.

Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda, u 12:00 časova, u prostorijama JKP “Rasina” u Brusu.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma najniže ponuđena cena a odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da odustane od dodele ugovora za predmetnu javne nabavku, ukoliko se izmene okolnosti pod kojima je pokrenut postupak javne nabavke, u slučaju prijema neispravnih, neodgovarajućih i neprihvatljivih ponuda ili odustane iz bilo kog drugog razloga.

Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti na telefon: 037/825-486

BrusONLINE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja