Danas 33. sednica SO Brus

DrPanic170815
Predsednik Skupštine opštine Brus, dr Miroslav Panić, zakazao je 33. sednicu Skupštine opštine za petak, 18. decembar 2015. godine, sa početkom u 11:00 časova u maloj sali Doma kulture u Brusu. 
Za 33. sednicu SO Brus predložen je sledeći Dnevni red:

– Razmatranje predloga Odluke o budžetu opštine Brus za 2016. godinu.

– Razmatarnje predloga Programa poslovanja JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus za 2016. godinu.

– Razmatranje predloga Programa poslovanja JKP „Rasina” Brus sa programom korišćenja subvencija za 2016. godinu.

– Razmatranje predloga Finansijskog plana i programa rada Mesnih zajednica opštine Brus za 2016. godinu.

– Razmatranje predloga Odluke Nadzornog odbora JKP „Rasina” Brus o izmeni i dopuni Odluke o cenama komunalnik usluga.

– Razmatranje predloga Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Rasina” Brus.

– Razmatranje predloga Odluke o sufinapsiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasi javnog informisanja.

– Razmatranje predloga Odluke o određivanju nadležnosti za realizaciju ugovora o stambenoj izgradnji.

– Razmatranje predloga Odluke o davanju satlasnosti predsedniku opštine Brus za zaključenje ugovora o zakupu sa JP Skijališta Srbije.

– Razmatranje predloga Odluke o aktivnostima vezanim za realizaciju ugovora o prodaji Javnog preduzeća „Radio televizija Brus”.

– Razmatranje predloga Izmene odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u Nadzornim odborima.

– Razmatranje predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije JP Direkcija za ruralni razvoj i prirodne resurse Brus. (meterijal na samoj sednici)

– Razmatranje predloga Odluke u vezi određivanja organa u jedinici lokalne samouprave odgovornog za stanje priprema za odbranu i usvajanje plana odbrane opštine Brus. (meterijal na samoj sednici)

– Razmatranje predloga Usklađenog finansijskog plana Centra za kulturu Brus sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu.

– Razmatranje predloga Usklađenog finansijskog plana Osnovne škole „Branko Radičević” iz Razbojne sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus.

– Razmatranje predloga Izmene i dopune finansijskog plana za 2015. godinu Doma zdravlja Brus.

– Razmatranje predloga Usklađenog finansijskog plana Opštinskog pravobranilaštva sa Odlukom o rebalansu budžeta opštine Brus za 2015. godinu.

– Razmatranje predloga Zaključka o ispravci greške u Odluci o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji opštine Brus.

– Razmatranje predloga Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora.

– Razmatranje predloga Rešenja o prestanku mandata vršiocu dužnosti direktora JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus.

– Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju vršiocu dužnosti direktora JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus. (materijal na samoj sednici)

– Odbornička pitanja

Prethodnu 32. sednicu SO Brus pogledajte OVDE(klik)

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja