Raspisan poziv za uređenje parkirališta ispred zgrade u Brusu

Brus020416 01
JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus  uputila je poziv 07. aprila 2016. godine za prikupljanje ponuda za uređenje parkirališta ispred zgrade u Brusu i pozvala sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za izvođenje radova pod uslovima iz poziva i konkursne dokumentacije.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, u periodu dok teče rok za podnošenje ponuda. Zainteresovani ponuđači preuzimanje konkursne dokumentacije mogu izvršiti i sa portala Uprave za javne nabavke, a može im se dostaviti i na osnovu pismenog zahteva.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do 15. aprila 2016.godine do 11:30 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se 15. aprila 2016. godine u 12:00 časova u prostorijama JP Direkcija, a izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma „najniža ponuđena cena“, dok će odluka o dodeli ugovora biti doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Kako piše u pozivu, naručilac zadržava pravo da odustane od dodele ugovora za predmetnu javne nabavku, ukoliko se izmene okolnosti pod kojima je pokrenut postupak javne nabavke, u slučaju prijema neprihvatljivih ponuda ili odustane iz bilo kog drugog razloga.

Zinteresovani za podnošenje ponuda sve dodatne informacije mogu dobiti na telefon: 037/825-780 ili e-mail jpdbrus@mts.rs

BrusONLINE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja