Brusjani izaberite prioritetne projekte za svoju opštinu!

Brusjani potrebna nam je vaša saradnja kako bi Opština Brus uz podršku Evropskog PROGRESa sprovela projekat izrade Plana kapitalnih investicija (PKI) koji je značajan dokument za svaku lokalnu samoupravu i važno je da građani aktivno učestvuju u njegovoj izradi.

brus panorama 2012

Opština Brus u saradnji sa programom Evropski PROGRES, koji finansira Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije, priprema Plan kapitalnih investicija (PKI) za period 2016-2020, a BrusONLINE želi nezvanično da doprinese budućem razvoju i većoj transparentnosti u korišćenju javnih sredstava iz budžeta Opštine Brus.

Kako bi građani izabrali koji su prioriteti razvoja opštine Brus potrebno je da u što većem broju učestvuju u dve anonimne ankete: Lokalni projekti i Moguće oblasti investiranja.

ANKETA: LOKALNI PROJEKTI
U ovoj anketi navedeno je 10 lokalnih projekata spremnih za realizaciju ali su sredstva za implementaciju ograničena. Na vama je da odaberete tri (3) projekta za koje smatrate da će imati najpozitivniji uticaj na razvoj opštine Brus kao i na život svih stanovnika.

Molimo Vas da od navedenih 10, zaokružite tri (3) projekta čija je realizacija prema Vašem mišljenu najvažnija za Opštinu Brus u narednom periodu:

Ukoliko imate ideje i predloge za druge kapitalne projekte možete ih poslati na mail: brusonline@gmail.com

Prikupljeni rezultati glasanja biće prosleđeni Evropskom PROGRESu kako bi pomogli da se izaberu projekti.

ANKETA: MOGUĆE OBLASTI INVESTIRANJA
Planiranje kapitalnih investicija je stalan proces koji će se odvijati i u budućnosti, a Vas molimo da u ovom delu ankete, u navedenoj listi mogućih oblasti investiranja, zaokružite do tri (3) oblasti kojima u našoj lokalnoj zajednici treba svi da posvetimo veću pažnju u narednom periodu:

ŠTA JE PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA I ZAŠTO JE VAŽAN ZA OPŠTINU BRUS
Plan kapitalnih investicija (PKI) važan je dokument kojim se na srednji rok (četiri godine) uređuje planiranje, finansiranje i realizacija kapitalnih projekata u lokalnim samoupravama. PKI će omogućiti da se na efikasan i delotvoran način realizuju strateški razvojni prioriteti, identifikovani za period od deset godina, i da se zatim povežu sa programskim budžetiranjem koje se realizuje svake godine.
Na ovaj način, PKI bi trebalo da unapredi kvalitet i efikasnost upravljanja razvojem opštine Brus i poveća transparentnost u korišćenju javnih sredstava, a omogućiće i da se odaberu kapitalni projekti koji su ekonomski i društveno najopravdaniji i koji će obezbediti realizaciju razvojnih prioriteta i značajno povećati šanse lokalnoj samoupravi da obezbedi razvojna sredstva iz eksternih izvora, a naročito donacija, grantova i subvencija.
BrusONLINE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja