Opština Brus objavila Poziv za investiciono održavanje fasada na objektima u Brusu

Brus zgradaOpstine
JP „Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus“ poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za izvođenje radova za investicionoodržavanje fasada na objektima u Brusu koji će se sprovesti kroz postupak javne nabavke male vrednosti.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JP “Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus” svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preuzeti sa portala Uprave za javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 21.marta 2016.godine do 11:30 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda, 21. marta 2016. godine u 12:00 časova.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma „najniža ponuđena cena“, a odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

BrusONLINE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja