Opštinska uprava Brus objavila Poziv za izvođenje građevinskih radova

Brus zgradaOpstine
Nastavlja se obnova i rekonstrukcija objekata u Brusu. Nedavno je i Opštinska uprava Brus objavila Poziv za podnošenje ponude za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova.

Opštinska uprava Brus objavila je Poziv za podnošenje ponude za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na zameni svih postojećih prozora na zgradi Opštinske uprave Brus, osim na delu iste prema glavnoj ulici, i dva prozora na delu zgrade koji koristi JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus, kao i zamena ulaznih vrata iz pravca dvorišta zgrade Opštinske uprave, a u skladu sa Glavnim projektom za izradu idejnog projekta za Energetsku sanaciju i rekonstrukciju objekta (demontaža krovnih prozora sa zatvaranjem otvora, ugradnja prozora na zid potkrovlja, zamena svih prozora na zgradi na kp br 495/4 KO Brus u Brusu.

Rok za podnošenje ponuda je 21.03.2016.godine do 14:30 časova. Konkursna dokumentacija može se preuzeti putem portala javnih nabavki (portal.ujn.gov.rs) ili internet stranice Opštine Brus (www.brus.rs) a više informacija se može dobiti i na tel: 037826640

Javno otvaranje ponuda je 21.03. 2016. godine u 15,00 časova u zgradi Opštinske uprave Brus (potkrovlje), dok je rok za donošenje odluke 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

N.Miljković

Baneri

Covid19 baner

 

KondorAS akcija

 

kopaonik

 

UZPescanikSOS

 

Dunav bane 400x80 lat

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanik NeplaceniVazniPoslovi

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dental Ju Krusevac

reklama vertikalna

reklama manja