Opštinska uprava Brus objavila Poziv za izvođenje građevinskih radova

Brus zgradaOpstine
Nastavlja se obnova i rekonstrukcija objekata u Brusu. Nedavno je i Opštinska uprava Brus objavila Poziv za podnošenje ponude za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova.

Opštinska uprava Brus objavila je Poziv za podnošenje ponude za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na zameni svih postojećih prozora na zgradi Opštinske uprave Brus, osim na delu iste prema glavnoj ulici, i dva prozora na delu zgrade koji koristi JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus, kao i zamena ulaznih vrata iz pravca dvorišta zgrade Opštinske uprave, a u skladu sa Glavnim projektom za izradu idejnog projekta za Energetsku sanaciju i rekonstrukciju objekta (demontaža krovnih prozora sa zatvaranjem otvora, ugradnja prozora na zid potkrovlja, zamena svih prozora na zgradi na kp br 495/4 KO Brus u Brusu.

Rok za podnošenje ponuda je 21.03.2016.godine do 14:30 časova. Konkursna dokumentacija može se preuzeti putem portala javnih nabavki (portal.ujn.gov.rs) ili internet stranice Opštine Brus (www.brus.rs) a više informacija se može dobiti i na tel: 037826640

Javno otvaranje ponuda je 21.03. 2016. godine u 15,00 časova u zgradi Opštinske uprave Brus (potkrovlje), dok je rok za donošenje odluke 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

N.Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja