Podnošenje zahteva za reprogram poreskog duga do 4. jula 2016. godine

OpstinaBrus0316

Poreski dužnici u Srbiji mogu do 4. jula 2016. godine da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije veći od dva miliona dinara, ne računajući kamatu.

Te novine predviđene su novim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a pravilnikom o postupanju Poreske uprave u primeni tog zakona, koji je potpisao ministar finasija Dušan Vujović, precizirano je da se zahtev za reporgram duga može podneti samo jednom.

 

Maksimalni rok za otplatu poreskog duga, koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine je 60 meseci.

Do dana podnošenja zahteva poreski dužnik treba da isplati sve tekuće obaveze, dospele za plaćanje od 4. marta i o tome dostavi dokaz Poreskoj upravi.

Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga, bez davanja sredstava obezbedjenja, imaju pravna lica i preduzetnici čiji dug nije veći od 1,5 miliona dinara i gradjani čiji je dug do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate i tekuće obaveze otpisuje se kamata na otplaćeni dug, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti.

U slučaju da poreski obveznik i pre isteka roka otplati sav dug, njemu će biti otpisana celokupna kamata na taj dug.

Poreska uprava počela je od 1. aprila 2016. godine da prima zahteve dužnika za reprogram duga na 60 rata. Oni kojima glavni poreski dug na dan 4. mart 2016. godine ne premašuje dva miliona dinara mogu da računaju i na otpis 100 odsto kamate, ukoliko redovno budu namirivali svoje rate. Veliki dužnici, koji su do tog datuma nagomilali više od dva miliona poreskog duga, moći će da računaju samo na otpis polovine kamate.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja