Raspisan poziv za prikupljanje ponuda za 2. fazu rekonstrukcije bazena za kupanje u Brusu

Bazen 050616

JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus raspisala je poziv za zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za nabavku radova – rekonstrukcija bazena za kupanje – 2. faza.

Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove precizirane konkursnom dokumentacijom, a uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se vršiti svo vreme dok teče rok za podnošenje ponuda.
Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus , na adresi: ul. Kralja Petra I 120, 37220 Brus, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.  Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke, ili se ista može dostaviti na osnovu pismenog zahteva zainteresovanih lica.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke (20.05.2016), do 11:30 časova poslednjeg dana roka.

Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda u 12:00 časova.

Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus. 

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja