Do dečjeg dodatka ili jednokratne pomoći bez „papira“

MDULS 060616

Građani Srbije uskoro više neće biti u obavezi da na šalterima svojih lokalnih uprava prilažu izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, uverenje o državljanstvu itd. kada budu, na primer, želeli da postave pokretne aparate za prodaju kokica, bezalkoholnih pića ili sladoleda, dobiju dečji dodatak ili jednokratnu novčanu pomoć.   

To od 8. juna 2016. postaje obaveza službenika svih opštinskih i gradskih uprava koje će od tog dana morati da razmenjuju podatake iz službenih evidencija i to besplatno. Obaveza proističe iz Zakona o opštem upravnom postupku koje je izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), a koje vodi Kori Udovički.

Ubuduće će roditeljima, da bi na primer dobili dečji dodatak, zaposleni u upravama iz službenih baza pribavljati izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, uverenje o državljanstvu za onoga ko podnosi zahtev, potvrdu o prihodima u poslednja tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana domaćinstva koji ostvaruje prihode.

Takođe, službenici će iz svih baza „izvući“ i podatke o porezu i katastarskom prihodu u prethodnoj godini za sve punoletne članove domaćinstva, o tome da im je dete redovan učenik, kao i podatke koji se tiču nepokretnosti i stambenog prostora kao što su ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, ugovor o zakupu…

Kada dobiju novorođenče, službenici će roditeljima, da bi dobili roditeljski dodatak za novorođenu decu iz službenih evidencija pribaviti podatke iz matične knjige rođenih i iz državljanstva.

Ukoliko neki  građanin ili porodica ne mogu sami da pravaziđu socijalne probleme i zato im je potrebna jednokratna novčana pomoć, nju mogu da dobiju tako što će zaposleni u upravi pribaviti podatak u vezi njihovog imovnog stanja, podatak iz matične knjige rođenih, o tome da su članovi domaćinstva nezaposleni i sve druge neophodne podatke. Zainteresovani građanin treba samo da pokaže ličnu kartu.

Ukoliko neko želi da postavi, na primer, aparat za prodaju kokica, semenki, bezalkoholnih pića, industrijski pakovanih sladoleda, potrebna mu je dozvola da zauzme javnu površinu, a službenik će biti u obavezi da pribavi iz službene evidencije podatke  o registraciji pravnog lica ili preduzetnika i skicu zauzeća.

Da lokalne samouprave moraju da budu profesionalci i da od 8. juna počnu razmenu podataka iz službenih evidencija naglašava potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Udovički.

“Očekujem od vas da od 8. juna građani vide da je nešto drugačije kada dođu u upravu i sigurna sam da smo na dobrom putu, kao i da je to moguće”, rekla je Udovički i u prilog tome navela da postoje opštinske uprava u Srbiji koje na taj način već razmenjuje podatke, ali i da se u dva navrata već radilo na ZUP-u i da je sada pronađena ona mera koja je potrebna Srbiji i građanima.

“Službenici u gradskim i opštinskim upravama neće više od građana tražiti podatke koje država ima u službenim evidencijama – na primer, ako je lična karta važeći dokumnet, zašto onda moramo da pribavimo i potvrdu o prebivalištu”, rekla je Udovički.

Zahvaljujući ZUP-u, država sa građanima i privredom želi da uspostavi partnerski odnos. Istovremeno, ona je namenila aktivniju ulogu građanima da mogu da alarmiraju i podnose prigovore, ukoliko službenici ne postupaju po Zakonu.

Svi podaci biće pribavljeni na način koji odgovara državnim organima – elektronskim putem, „peške“, faksom…, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

izvor:mduls.gov.rs

 

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja