Održana Konstitutivna i radna sednica SO Brus – Izabrano novo rukovodstvo opštine Brus,17.05.2016

SOBrus01 170516 1
Brus,17.05.2016. Danas je, u maloj sali  Centra za kulturu Brus, održana Konstitutivna sednica SO Brus, a posle kraće pauze i radna sednica SO Brus na kojoj su izabrani predsednik opštine Brus, zamenik predsednika opštine Brus i članovi Opštinskog veća. Konstitutivnom sednicom, na kojoj su potvrđeni odbornički mandati, predsedavala je Živadinka Čajić, kao najstariji odbornik u sali, a sednici je prisustvovalo 27 odbornika.

Od 29 odborničkih mesta, koliko broji SO Brus, 19 odbornika ima lista “Nova Srbija-Milutin Jeličić Jutka”, 7 odbornika SNS, odnosno lista “Aleksandar Vučić –Srbija pobeđuje”, 2 odbornička mesta Koaliciji “SPS Ivica Dačić – DSS” i jedno odborničko mesto  GG “Radisav  Predolac – Disko”.
Za predsednika SO Brus, na predlog liste “Nova Srbija – Milutin Jeličić Jutka” izabran je dr Miroslav Panić sa 24 glasa ZA i 3 protiv, dok je za sekretara SO Brus izabrana Milica Mihajlović sa 25 glasova. 

SOBrus01 170516 3
Potom su odbornici jednoglasno usvojili Poslovnik o radu SO Brus za naredni period, da bi zatim novoizabrani predsednik SO Brus sazvao, posle kraće pauze i 1. sednicu SO Brus sa sledećim Dnevnim redom:
1. Izbor predsednika opštine Brus, zamenika predsednika i članova Opštinskog veća
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornika SO Brus
3. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika SO Brus
4. Izbor zamenika predsednika SO Brus
5. Usvajanje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu
6. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju vd direktora JKP “Rasina”
7. Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju direktora JKP “Rasina”
8. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanja, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja
9. Odbornička pitanja

SOBrus01 170516 2

Na ovoj sednici SO Brus za predsednika opštine Brus izabran je Milutin Jeličić, a za njegovog zamenika Aranđel Stojković, dok su za članove Opštinskog veća izabrani: Milica Janić, Mirčeta Miljković, Mikica Pršić, Predrag – Peša Obradović i Igor Tamburić. Članovi Opštinskog veća su po izboru položili zakletvu, dok novoizabrani predsednik opštine Brus i zamenik predsednika opštine nisu polagali zakletvu iako po automatizmu vrše funkciju  predsednika i zamenika Opštinskog veća opštine Brus.

Potom se prešlo na drugu tačku Dnevnog reda, utvrđivanje prestanka mandata odbornika SO Brus, kada se sa skupštinske govornice obratila odbornica Vesna Marinković koja je dala ostavku na odbornički mandat jer obavlja posao direktora Srednje škole u Brusu. 

Posle izbora predsednika opštine Brus, zamenika predsednika i članova Opštinskog veća kao i ostavke jednog odbornika koji su svi sa liste “Nova Srbija-Milutin Jeličić Jutka” odbornici SO Brus su u 3. tački Dnevnog reda potvrdili mandate novim odbornicima.

Potvrđivanjem mandata novim odbornicima došlo se do jedne zanimljive situacije jer je, kako se čulo na samoj sednici, “Novoj Srbiji” ostao je još jedan slobodan odbornik, a potom će se u SO Brus birati odbornici sa sledeće liste, odnosno SNS – “Aleksandar Vučić –Srbija pobeđuje”.

Za zamenika predsednika SO Brus, na predlog liste “Nova Srbija – Milutin Jeličić Jutka”, posle tajnog glasanja izabrana je Jasmina Savić sa 21 glasom ZA, 3 PROTIV i 1 nevažeći listić.

SOBrus01 170516 5

Peta tačka Dnevnog reda donela je i prvo obraćanje odbornika SNS, odnosno Slobodana Vidojevića, naglasivši da je Godišnji programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu vrlo značajan dokument i da su odbornici trebali da dobiju kompletan materijal “a ne samo dva lista sa stavkama i da ovo zaslužuje jednu ozbiljnu raspravu u SO Brus ali u nedostatku materijala većina odbornika i ne zna šta glasa. Ovo je samo primer kako lokalna vlast u Brusu nastavlja da se odnosi prema poljoprivrednicima i razvoju poljoprivrede jer su u prethodnom mandatu ukinuli Direkciju za poljoprivredu, a i sada je zanemaruju jer su više pažnje usmerili na popločavanje.” Vidojević je dodao i da su sada u Opštinskom veću, kako je pročitao predsednik SO Brus, ugledni poljoprivrednici koji bi trebalo da se zalažu za razvoj poljoprivrede i nada se da će do toga doći.

SOBrus01 170516 4

Odbornici su potom razrešili vd direktora JKP “Rasina” Ivana Jeličića, a u narednoj, sedmoj tački Dnevnog reda izabrali ga za direktora JKP “Rasina”.

Na ovoj sednici imenovana je i Komisije za izbor i imenovanja, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja koja će raditi u sledećem sastavu: Saša Čukuranović – predsednik, Biljana Živančević, Silvana Ivković, Branko Radivojević – iz reda građana i Marija Lukić.

Kada je na red došla 9. tačka Dnevnog reda, odbornička pitanja, za reč se javio zamenik predsednika opštine Brus Aranđel Stojković koji je želeo da odgovori odborniku SNS Slobodanu Vidojeviću povodom 5. tačke Dnevnog reda jer ova odluka mora da se usvoji kako bi se pristupilo izdavanju zemljišta i zamolio odbornika S. Vidojevića da ih u budućnosti pusti da rade “jer smo pokazali na čelu sa svojim liderom da znamo da radimo i građani su to prepoznali i iz tog razloga su glasali” i ušao u polemiku sa bivšim predsednikom Z. Obradovićem na šta ga je predsedik SO pitao zbog čega to radi, a zamenik predsednika je odgovorio da je samo želeo da ukaže odborniku na ono što nije u redu.

Nakon toga se za reč javio odbornik S.Vidojević koji je reklamirao povredu Poslovnika i ukazao da je zamenik predsednika opštine Brus zloupotrebio skupštinsku govornicu na šta je predsednik SO Brus dr Panić rekao da ga je on opomenuo, a Vidojević rekao da je trebalo da ga prekine i oduzme mu reč i dodao je da je on komentarišući 5. tačku Dnevnog reda želeo da ukaže na propuste kako bi se ispravili i nikog nije lično prozivao.
S. Vidojević je iskoristio pravo da postavi odborničko pitanje “Koliko je koštala izgradnja puta Dubci – Panići?” na šta mu je predsednik SO Brus odgovorio da je izgradnja puta u dužini od 2,6 kilometara koštala 26.000.000 dinara, čime je završena 1. sednica SO Brus.

Fotografije pogledajte OVDE
N.Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja