JP Direkcija raspisala poziv za izvođenje fasaderskih radova na stambenoj zgradi u Brusu

JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus raspisala je poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje fasaderskih radova na stambenoj zgradi u Brusu
Brus020416 01 Naručilac JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za izvođenje fasaderskih radova na stambenoj zgradi u Brusu pod uslovima iz poziva i konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke – do 30.09.2016. godine do 11:30 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda 30.09.2016. godine u 12:00 časova, na adresi Naručioca ovog poziva.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja