Polomljena tabla na jednom od koševa kod gradskog stadiona

Kos100816 1

Danas smo primetili da je polomljena tabla na jednom od koševa na ko­ša­r­ka­škom igra­li­štu koji se nalaze na platou kod gradskog stadiona u Brusu.

Kos100816 1 Kos100816 2
Tabla najverovatnije ni­je mo­gla da se polomi sama od se­be pa je pitanje da li je stradala od si­li­ne ne­či­jeg za­ku­ca­va­nja, ili od strane van­da­la, ili je možda stradala iz nekog nepoznatog razloga. 

 

Ko­šar­ka­ški te­ren na platou kod gradskog stadiona obnovili su prošlog leta mladi košarkaši uz pomoć i podršku firme „ViS“ doo i od tada do danas su se sva­ko­dnev­no oku­pljli u po­sle­po­dnev­nim ča­so­vi­ma kako bi uglavnom igrali basket.
Za sa­da ba­sket mogu igrati na dru­gom ko­šu ali uskoro će početi i turnir 3 na 3 i nadamo se da će nadležni preduzeti sve kako bi ospo­so­bi­li ošte­će­ni koš, na za­do­volj­stvomladih košarkaša ko­jih u Brusu ima do­sta. 

Basketasi220715 1

N.Miljković

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja