Raspisan poziv za izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva u opštini Brus

 Seoski put1

JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus raspisala je 19. jula 2016. godine poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva u 4 partije:

– Revitalizacija puta Batote – Donji Lipovac L=4,9km
– Revitalizacija puta Graševci – Gornji Lipovac (raskrsnica za Borovik) – Šošiće L=6,0 km
– Revitalizacija puta V.Grabovnica – Đurđevići – Osredci (raskrsnica groblje) L=4,3km
– Revitalizacija puteva Grabak – Crvena jabuka – Pokrep – Botunja (Šljivići) L=3,2km i krak Crvena Jabuka – Mala poljana L=1,1km

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, do 11:30 časova poslednjeg dana roka.
Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JP Direkcija za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju Brus, na adresi: ul. Kralja Petra I 120, 37220 Brus, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.

 Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka  u 12:00 časova, a izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma „najniža cena“.

 

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja