Opština Brus raspisala Poziv za izgradnju Doma za decu ometenu u razvoju

MNRL260816 3

Opština Brus raspisala je 29. novembra 2016. godine Poziv za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radova za izgradnju Doma za decu ometenu u razvoju u Brusu i pozvala sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama Opštine Brus na adresi: ul. Kralja Petra I 120, 37220 Brus, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova. Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se vršiti svo vreme dok teče rok za podnošenje ponuda. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke.

Prvobitni rok za podnošenje ponuda bio je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, da bi rok potom bio produžen do 12. januara 2017. godine, do 14:30 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda u 15:00 časova.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma „najniža cena“. Odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom za izgradnju Doma za decu ometenu u razvoju u Brusu mogu se dobiti na telefon: 037 826 840, 825 780 Osobe za kontakt: Luković Valentina, Petrović Gordana, Zbiljić Slobodanka e-mail : vanja.lukovic@jpdbrus.com, petrovic.gordana@jpdbrus.com.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja