Raspisan Poziv za nabavku i ugradnju dekorativne rasvete za opštinu Brus

RasvetaNG

Javno komunalno preduzeć “Rasina” Brus raspisalo je Poziv za prikupljanje ponuda nabavke i ugradnju dekorativne rasvete za opštinu Brus kojim poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove a uvid mogu izvršiti i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama JKP “Rasina” u Brusu, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova dok teče rok za podnošenje ponuda. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke, ili se ista može dostaviti na osnovu pismenog zahteva zainteresovanih lica.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva (07. decembar 2016.) na Portalu Uprave za javne nabavke, do 11:30 časova poslednjeg dana roka.

Javno otvaranje ponuda obaviće se 07. decembra 2016. godine u 12:00 časova, u prostorijama JKP “Rasina” Brus.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma najniža ponuđena cena, a Odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Sva dodatna objašnjenja mogu se dobiti na telefon: 037 825 486

 

 

 

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja