Sportski savez Srbije uočio nepravilnosti u finansiranju sporta u Brusu

SSSklubovi 171016

Juče su u poseti opštini Brus bili predstavnici Sportskog saveza Srbije, g-din Miodrag Šebek, stručni saradnik, i Milan Šobot, savetnik Sportskog saveza Srbije,koji su se sastali sa predsednikom opštine Brus, njegovim saradnicima i predstavicima Sportskog saveza opštine Brus. Na sastanku je govoreno o novom Zakonu o sportu i Pravilniku o odobravanju i finansiranju programa preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kao i o uočenim nepravilnostima pri finansiranju sportskih organizacija. 

Na sastanku nije bilo dozvoljeno prisustvo medijima ali posle sastanka uspeli smo da dobijemo izjavu od g-dina Miodraga Šebeka:
M Sebek„Osnovni razlog poseti je novi Zakon o sportu i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kojim je Sportskom savezu Srbije poverena nadležnost nad primenom pomenutih dokumenata na nivou lokalne samouprave.

Drugi povod poseti je praćenje funkcionisanja sistema sporta na teritoriji opštine Brus par godina u nazad gde je uočen niz nepravilnosti u radu koji se odnose na finansiranje sportskih organizacija, kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava, pravdanja utrošenih budžetskih sredstava u skladu sa pravilnikom, način korišćenja sportskih objekata čiji je vlasnik lokalna samouprava, neusklađenost pravilnika o finansiranju i kategorizaciji sportskih organizacija i sl.

I ovom posetom uočene su prethodne nepravilnosti i neusklađenosti o čemu je vođena pristojna rasprava i postignut dogovor da se do kraja meseca oktobra otklone nepravilnosti i da se sa usklade pravilnici sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa, otpočne procedura za 2017.godinu i obezbeti funkcionisanje Sportskog saveza Brusa.

U koliko se nakon navedenog roka ne ispoštuju pomenuti dogovori Sportski savez Srbije, u skladu sa Čl. 102.tačka 10. Zakona o sportu, izvestiće ministra o navedenom stanju, tražiti donošenje rešenja o preuzimanju nadležnosti i pokretanju ostalih zakonom predviđenih postupaka.“ rekao nam je Miodrag Šebek, stručni saradnik Sportskog saveza Srbije.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja