Opština Brus opredelila 6.000.000 dinara za javno informisanje u 2017.

Brus020416 01

Opština Brus je raspisala JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Brus u 2017. godini koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta opštine Brus u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara.

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa raspisuje se za projekte proizvodnje medijskih sadržaja, a projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju građana na teritoriji opštine Brus o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa opštine Brus, o radu javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Brus, o aktuelnostima u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, verskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti omladine i dece i umetničkom stvaralaštvu.

PRAVO UČEŠĆA na konkursu imaju:

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija,koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda, a učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, a Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Predsednik opštine, a na osnovu predloga komisije.Odluka se donosi u formi rešenja, najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i ista će biti objavljena na veb-sajtu opštine Brus i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Prijava se podnosi na Obrascu br.1, koji se preuzima sa veb-sajta opštine Brus.

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije, a uz predlog za člana komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati predsedniku opštine Brus do zaključenja konkursa, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Predlog za člana komisije za konkurs za javno informisanje”.
Rok za dostavljanje predloga je isti kao rok za podnošenje prijava na konkurs.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Pravo na predlaganje člana imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Konkurs je objavljen 20. marta 2017. godine u dnevnom listu “Politika” i na veb-sajtu opštine Brus .

Brus ONLINE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja