Šesta sednica SO Brus zakazana za danas

SOBrus05 191216 1

Šesta sednica SO Brus zakazana je za danas, utorak 28. februar 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova, u maloj sali Centra za kulturu Brus. Predloženi Dnevni red šeste sednice SO Brus sadrži za sada 52 tačke ali je vrlo moguće da će na samom početku sednice biti predložene i dopunske tačke Dnevnog reda. Navešćemo neke od tačaka Dnevnog reda šeste sednice SO Brus:

– Predlog Odluke o prestanku mandata odbornika SO Brus
– Predlog plana kapitalnih investicija opštine Brus za period  2016 – 2020 godine
– Akcioni plan za poboljšavanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti za period 2017 – 2020 godine
– Predlog Odluke o rebalansu budžeta opštine Brus za 2017. godinu i usklađivanje finansijskih planova korisnika budžeta sa izvršenim rebalansom
– Predlog Odluke o određivanju nadležnosti za uređenje i zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Brus
– Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
– Predlog Odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini
– Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Brus JKP „Rasina“ Brus
– Predlog Odluke o izmeni odluke o utvrđivanju naknade za rad odborničke grupe
– Predlog Javnog oglasa za prikupljanje pismenih ponuda radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Brus
– Predlog Rešenja o odobravanju novčanih sredstava
U materijalu namenjenom odbornicima SO Brus navedeno je da će se sa materijalom od 46. do 51. tačke Dnevnog reda biti upoznati na samoj sednici, a 52. tačka Dnevnog reda 6. sednice SO Brus su Odbornička pitanja.

Dnevni red 6. sednice SO Brus pogledajte OVDE (klik)

 

Baneri

Covid19 baner

 

KondorAS akcija

 

kopaonik

 

UZPescanikSOS

 

Dunav bane 400x80 lat

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanik NeplaceniVazniPoslovi

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dental Ju Krusevac

reklama vertikalna

reklama manja