O aktivnostima udruženja “Centar za razvoj obrazovanja i kulture” u Brusu

Centar obraz kult Brus

Udruženje „Centar za razvoj obrazovanja i kulture“ realizovalo je više aktivnosti u opštini Brus u cilju promovisanja obrazovne inkluzije i animiranja šire javnosti i to od samog početka rada udruženja. O dosadašnjem radu i aktivnostima udruženja „Centar za razvoj obrazovanja i kulture“ prenosimo saopštenje koje smo dobili.

“U okviru programa Razvoj inkluzivnog obrazovanja realizovane su Akcije – “Razvoj inkluzivnog obrazovanja u opštini Brus” 2015. godine i “Hajde da tražimo vrline” 2016. godine. Uspešno su organizovani seminari i treninzi za nastavnike i roditelje (odaziv nastavnika i roditelja je bio maksimalan), a kroz evaluacione liste zaključili smo da im je neophodna kontinuirana podrška i što više takvih aktivnosti.
U toku trajanja Akcije formirali smo Info Centar za pružanje podrške i informacija roditeljima o mogućnostima ostvarivanja prava na usluge iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Osnovali smo Lokalni tim za Inkluzivno obrazovanje, a članovi Tima se kontinuirano sastaju kako bi razmenili iskustva, a zatim unapredili inkluzivno obrazovanje

 Na osnovu dosadašnjeg iskustva članova udruženja i Lokalnog tima za IO u opštini Brus uočene su prepreke obrazovnoj i socijalnoj inkluziji dece i mladih iz osetljivih grupa. U cilju otklanjanja i eliminisanja tih prepreka nastavljamo sa programom „ Razvoj inkluzivnog obrazovanja u opštini Brus“ 2017. godine sa projektom “Podrška inkluziji u opštini Brus“, koji finansira Minisatarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Aktivnost 1:
Sastanak članova tima „IO Brus“ Na prvom sastanku smo došli do sledećih zaključaka:

Potrebna je bolja razmena informacija između PU „ Pahuljice“ i škola, a koja se tiču dece koja su završila pripremni predškolski program. U okviru tih informacija identifikovaće se deca sa teškoćama, što će biti od velikog značaja za stručne saradnike i učitelje u planiranju daljeg rada sa njima. Biće obavešteni o nivoima postignuća dece.

Škola kao ustanova, nakon izvesnog perioda, obaveštava PPP o postignućima učenika prvog razreda, kako bi PU prati efekte predškolskog programa.

Organizovati sastanak roditelja predškolske dece i stručnih saradnika iz osnovne škole kako bi se deca na najedekvatniji način pripremili za testiranje i polazak u prvi razred.

Takođe je neophodno organizovati okrugli sto stručnih saradnika opštine Brus. Potrebno je uključiti i Centar za socijalni rad i Dom Zdravlja Brus.

Potrebna je pravovremena i adekvatna razmena informacija između institucija koje rade u najboljem intreresu deteta: Dom zdravlja, vrtić, škola, Centar za socijalni rad.

U planu je pravljenje Akcionog plana za rešavanje prepreka i pronalaženje rešenja. Svaki predstavnik prenosi mere za poboljšanje inkuzivnog obrazovanja- akcioni plan, ustanovi iz koje dolazi i obaveštava tim da li se aktivno sprovodi.

Aktivnost 2:
Seminar za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike u cilju unapređivanja nastavničke kompetencije za primenu asertivne komunikacije u radu sa roditeljima i učenicima sa posebnim potrebama. Specifični cilj je upoznavanje sa asertivivnim stilom komunikacije i primena asertivnog načina komunikacije sa roditeljima i učenicima sa posebnim potrebama.

Jedan dvodnevni seminar održan je proteklog vikenda, 18. i 19. 2 2017., u Maloj sali Centra za kulturu Brus, a sledeći je planiran 27. i 28. 2.2017. godine, u prostoriji Predškolske Ustanove „ Pahuljica“

Aktivnost 3:
Uvođenje pedagoškog asistenta u sve četiri škole naše opštine. Potpisali smo Potokol o saradnji sa školama i Lokalnom samoupravom, a pedagoški asistent je počeo sa radom 13. Februara. S obzirom na to da je projektom predviđen jedan pedagoški asistent, a potreba za njim je mnogo veća, odlučili smo da primimo i jednog volontera, koji će takođe obavljati poslove saradnika. Pedagoškog asistenta sada finansira naše udruženje, a sigurni smo da će opština nastaviti finansiranje bar ova dva pedagoška asistenta.

Kroz ove tri godine realizacije programa Razvoj inkluzivnog obrazovanja, naš tim autora projekta sprovodi Akciono istraživanje, koje će uskoro biti privedeno kraju. Tada ćemo znati tačan podatak koliko su naše aktivnosti poboljšale obrazovnu i socijalnu inkluziju dece, tj. u kojoj meri smi informisali i edukovali nastavnike, vaspitače i stručne saradnike opštine Brus i u kojoj meri smo poboljšali međuinstitucionalnu saradnju.

Osim toga, istakla bih i to da smo trenutno u proceduri za Akreditaciju seminara. I zaključila bih da smo sve to postigli dobrim timskim radom i saradnjom sa školama i Lokalnom samoupravom. Zahvaljujem mojim koleginicama, svim direktorima škola, kao i predsedniku naše opštine i nadam se još uspešnijoj saradnji sa njima na daljim aktivnostima.”
Tijana Milisavljević, predsednik udruženja

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja