U Brusu početkom marta meseca Kurs za samostalnog knjigovođu

Kurs Brus0317

Regionalna privredna komora Kruševac od 01. marta 2017. godine organizuje u Brusu Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu. Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu, da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

ТЕМЕ:
1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
3. Sistem dvojnog knjigovodstva
4. Poslovne knjige i dokumentacija
5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
8. Poslovni procesi – knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
9. Platni promet
10. Spoljnotrgovinsko poslovanje
11. Bilansi i vrste bilansa
12. Bilans stanja – struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
13. Bilans uspeha – struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
14. Popis i inventarisanje
15. Zarade i naknade zarada
16. Druga lična primanja
17. Godišnje prijave vezane za lična primanja
18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit
20. Izrada bilansa uspeha i poreskih prijava za obveznike koji vode prosto knjigovodstvo

PREDAVAČI: Silvana Ivković i Anđelka Lazarević

Obuka je namenjena licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.

Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu miniMAX, prateće materijale, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita.
Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:
• formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
• razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,
• izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
• vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Kotizacija je 17.000,00 dinara po učesniku a raspored nastave obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku kursa. Kurs ukupno traje 72 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama + 16 časova online vežbi na računaru u knjigovodstvenom softveru + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata).

Nastava se održava svakog ponedeljka, srede i petka 16:00 od 19:00 časova u OŠ Jovan Jovanović Zmaj u Brusu.

Početak obuke je 1. mart 2017. godine. 

Kontakt osobe za informacije i prijavu:
– u Brusu:
Anđelka Lazarević, 064 588 92 60
Silvana Ivković, 063 70 70 510

– u Kruševcu:
Marija Vesković, 037 44 11 28
RPK Kruševac, Balkanska 63/4, 37 000 Kruševac
marija.veskovic@pks.rs

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja