Opština Brus objavila oglas za otuđenje građevinskog zemljišta

Brus panorama 01

Opština Brus je nedavno objavila oglasa za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem na kom pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu urednu pisanu prijavu na pisarnici Opštinske uprave Brus do 19. juna 2017.godine u 15:00 časova. 

Početna cena za nadmetanje za kupovinu zemljišta na kat.parceli br. 694/8 KO Brus, upisane u listu nepokretnosti br. 250 KO Brus, iznosi 3.000,00 dinara po m2, a učesnici u javnom nadmetanju su dužni da uplate depozit u visini od 179.400,00 dinara.

Javno nadmetanje će sprovesti Komisija za pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus 23. juna 2017. godine, sa početkom u 15:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Brus.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ponuda u kojoj je ponuđen najviši iznos cene otuđenja građevinskog zemljišta.

Kupac preuzima zemljište u viđenom stanju, bez obaveze prodavca da izvede bilo kakve radove na uređenju zemljišta, kao i bez obaveze prodavca da izvrši raščišćavanje i nasipanje terena.

Kuporodajni ugovor kupac zaključuje sa Predsednikom opštine Brus, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta koje donosi Skupština opštine Brus (u skladu sa predlogom Komisije), po prethodno pribavljenom mišljenju Opštinskog pravobranilaštva.

Uvid u dokumentaciju za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus može se izvršiti u Opštinskoj upravi, kancelarija br. 11, svakog radnog dana tokom trajanja oglasa u vremenskom periodu od 10:30 do 14:00 časova, a informacije se mogu dobiti dobiti na telefone, u istom vremenskom periodu na telefon:037/826-840, lok.131.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja