Raspisan poziv za uređivanje gradskog bazena u Brusu

BazenBrus 0517a

Raspisan je poziv za uređivanje gradskog bazena u Brusu (zemljani radovi, popločavanje, prateći radovi) na kom pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove Zakona o javnim nabavkama precizirane konkursnom dokumentacijom.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do 12.05.2017. godine u 14,30 časova. Istog dana u 15:00 časova obaviće se javno otvaranje ponuda, dok će odluka o dodeli ugovora biti doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma „najniža ponuđena cena“, procenjena vrednost javne nabavke je 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti svo vreme dok teče rok za podnošenje ponuda.

Sva dodatna objašnjenja u vezi poziva za uređivanje gradskog bazena u Brusu mogu se dobiti na telefon: 037/826-840

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja