Opština Brus donela Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona

Brus parking240716 1

Opštinsko veće opštine Brus donelo је, krajem januara 2017. godine, Pravilnik kojim se utvrđuju uslovi i način korišćenja službenih mobilnih telefona od strane izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine Brus.

Prema ovom Pravilniku pravo na dodelu i korišćenje službenog mobilnog telefona i kartice imaju:
predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, pomoćnici predsednika opštine, članovi Opštinskog veća, opštinski pravobranilac, zamenik opštinskog pravobranioca, predsednik Skupštine opštine, zamenik predsednika Skupštine opštine, sekretar Skupštine opštine, zamenik sekretara Skupštine opštine, načelnik Opštinske uprave, zamenik načelnika Opštinske uprave, šefovi Odseka u Opštinskoj upravi, inspektori Opštinske uprave, šef računovodstva, sekretarica predsednika opštine, zaposleni na poslovima evidencije i praćenja radova na investicijama i vozači putničkih vozila u Opštinskoj upravi – kojima se mesečni iznos troškova korišćenja mobilnog telefona i kartice za službene potrebe priznaje na teret budžeta opštine Brus u sledećim iznosima (sa uračunatim PDV-om):

predsednik opštine do 3.500,00 din
zamenik predsednika opštine do 2.000,00 din
pomoćnici predsednika opštine do 2.000,00 din
opštinski pravobranilac do 1.000,00 din
zamenik opštinskog pravobranioca do 1.000,00 din
predsednik Skupštine opštine do 2.000,00 din
zamenik predsednika Skupštine opštine do 1.000,00 din
sekretar Skupštine opštine do 1.000,00 din
zamenik sekretara Skupštine opštine do 1.000,00 din
načelnik Opštinske uprave do 2.000,00 din
zamenik načelnika Opštinske uprave do 1.500,00 din
šefovi Odseka u Opštinskoj upravi do 1.500,00 din
članovi Opštinskog veća do 1.000,00 din
inspektori Opštinske uprave do 1.000,00 din
šef računovodstva do 1.000,00 din
sekretarica predsednika opštine do 1.000,00 din
radnik na poslovima evidencije i
praćenja radova na investicijama
do 1.000,00 din
vozači putničkih vozila do 1.000,00 din

Troškovi korišćenja službenih mobilnog telefona prate se tromesečno, a korisnik koji prekorači iznos predviđen za korišćenje mobilnog telefona u obavezi je da nadoknadi prekoračeni iznos.
Evidenciju o službenim mobilnim telefonima, u skladu sa ovim Pravilnikom, vodi Opštinska uprava opštine Brus – Odsek za javne nabavke i i imovinsko – pravne poslove.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja