Ministarstvo prosvete objavilo listu tehnoloških viškova i slobodnih radnih mesta

OSskola 021215

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljene su liste tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepotpunom normom u osnovnim i srednjim školama, kao i lista slobodnih radnih mesta na dan 25.08.2017. godine koje će već u ponedeljak biti ažurirane.

Odredbama Posebnog kolektivnog ugovora propisano je da škole dostavljaju liste zaposlenih za čijim radom je prestala potreba u potpunosti ili delimično (tehnološki višak). Ove liste pored direktora overavaju predstavnici sindikata. Podaci o tehnološkim viškovima i zaposlenima sa nepunom normom se dostavljaju ažuriranjem kadrovskih podataka u centralnoj bazi zaposlenih novog informacionog sistema od strane škola. Ove odredbe su rezultat dogovora sa reprezentativnim sindikatima i jedina svrha ovih lista je da se omogući prednost zaposlenima za čijim radom je prestala potreba prilikom popunjavanja upražnjenih mesta u drugim školama.

Lista tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepunom normom je data za svakog zaposlenog, identitet zaposlenog je zaštićen jedinstvenim JOB brojem pod kojim su iskazani relevantni podaci, sa podatkom o procentu procentu teh. viška tj. nepoune norme koje bi, prema novom CENUSU i upisanim odeljenjima imao u školskoj 2017/2018. ali pre preuzimanja tehnoloških viškova ili zaposlenih sa nepunom normom od strane neke druge škole. Osim ovog podatka dati su i podaci o školi u kojoj zaposleni radi, stepenu stručne spreme koji ima, radnom mestu na kojem je bio angažovan i predmetu koji predavao ako je nastavnik, te jeziku na kojem je obavljao posao obrazovanja.

Lista će se ažurirati gotovo svakodnevno, već u ponedeljak će biti dopunjena, a biće objavljena i evidencija nastavnika sa nepunom normom časova. Tehnološki viškovi su oni koji gube deo časova, a zaposleni sa nepunom normom rade, recimo, na pola fonda godinama unazad.

U školama na teritoriji opštine Brus, prema spisku Ministarstva prosvete, tehnološki višak je 8 zaposlenih – 2 u osnovnoj školi u Brusu, 2 u Vlajkovcima i 4 u srednjoj školi Brus.

Lista tehnoloških viškova na dan 25.08.2017.god.

Na spisku sa nepotpunom normom nalazi se 10 zaposlenih iz škola sa teritorije opštine Brus – 3 osnovna škola u Brusu, 1 – osnovna škola Vlajkovci, 2 – srednja škola Brus, 3 – osnovna škola Razbojna i 1 – osnovna škola Blaževo.

Lista zaposlenih sa nepunom normom na dan 25.08.2017.god.

Osim spista tehnoloških viškova na sajtu Ministarstva prosvete objavljen je i spisak slobodnih radnih mesta, na kojem se nalazi 26.838 punih ili delimičnih nastavničkih normi, a u školama na teritoriji opštine Brus 64 mesta: 19 – osnovna škola Brus, 12 – osnovna škola Vlajkovci, 14 – srednja škola Brus, 5 – osnovna škola Razbojna, 14 – osnovna škola Blaževo

Lista slobodnih radnih mesta na dan 25.08.2017.god.

U realnosti, ova radna mesta nisu upražnjena, jer su na njima angažovani zaposleni na određeno. U ponedeljak će biti objavljena dopunjena lista, u utorak i sredu će nastavnici moći da se prijavljuju na slobodna radna mesta, a direktori će u sredu i četvrtak da popunjavaju ta mesta.
izvor:glaszzapadnessrbije.rs i mpn.gov.rs

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

reklama vertikalna

reklama manja