Opština Brus objavila javni poziv za sufinansiranje medija u 2018.

Brus020416 01

Opština Brus objavila je 13. februara 2018. godine JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Brus u 2018. godini.

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Brus koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta opštine Brus za 2018. godinu, a zavisiće od realizacije prihoda – Budžeta opštine Brus za 2018. godinu, u maksimalnom iznosu do 6.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi će najviše do 1.000.000,00 dinara.

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa raspisuje se za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.
Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju građana na teritoriji opštine Brus o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa opštine Brus, o radu javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Brus, o aktuelnostima u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, verskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti omladine i dece i umetničkom stvaralaštvu.

Pravo učešća na konkursu ima izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre. Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda. Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom, a ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Konkurs se objavljuje u nedeljnim novinama „Grad“ i na veb-sajtu opštine Brus, a rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Predsednik opštine, a na osnovu predloga komisije. Odluka se donosi u formi rešenja, najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i ista će biti objavljena na veb-sajtu opštine Brus i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Prijava sa dokumentacijom se podnosi u jednom primerku na pisarnici Opštinske uprave opštine Brus sa naznakom “NE OTVARAJ – Prijava na konkurs za javno informisanje”, ili putem pošte, preporučenom pošiljkom sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu Kralja Petra I 120, 37220 Brus.

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljeni su i na veb-sajtu opštine Brus, gde će biti vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja