Javni poziv za sanaciju objekata zdravstvih stanica u selu Razbojna i Batote

DZ Brus

Opština Brus je raspisala Javni poziv za izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekata zdravstvih stanica u selu Razbojna i Batote koje su u sastavu Doma zdravlja Brus.

Predmet nabavke za izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekta zdrvstvene stanice u selu Razbojna su: krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; adaptacija zgrada; radovi na ugradnji stolarije; radovinarekonstrukciji; mašinske instalacije.

Predmet nabavke za izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekta zdrvstvene stanice u selu Batote su: krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi; adaptacija zgrada; radovi na ugradnji stolarije; radovi na rekonstrukciji; mašinske instalacije.

Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu Uprave za javne nabavke i na internet stranici naručioca Opštine Brus, kao i u prostorijama naručioca svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova do poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Rok za podnošenje ponuda je 14. februara 2018.godine do 10:30 za zdravstvenu stanicu u selu Batote a do 12:30 časova za zdravstvenu stanicu u selu Razbojna.

Javno otvaranje ponuda obaviće se 14. februara 2018. godine na adresi naručioca za zdravstvenu stanicu u selu Batote u 11:00 časova odnosno u 13:00 časova za zdravstvenu stanicu u selu Razbojna.

Izbor najpovoljnije ponude obaviće se primenom kriterijuma najniže ponuđena cena dok će Odluka o dodeli ugovora biti doneta u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja