Opština Brus objavila oglas za javnu licitaciju davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta

Brus panorama 01

Opština Brus je raspisala krajem 2017. godine oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Brus.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Brus, u kancelariji br. 3 (na 2. spratu) svakog radnog dana od 07:00 do 10:00 časova (kontakt osoba Branimir Valjarević, tel. 037/826-840 lokal 120)

Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti za sve KO dana 15. januara 2018. godine u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 časova.

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, mogu se preuzeti svakog radnog dana na pisarnici opštine Brus. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave a zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se potrebna dokumentacija.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 22. januar 2018.godine do 15:00 časova. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Brus do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja dok se neblagovremene i nepotpune prijave neće razmatrati.

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Brus održaće se 23. januara 2018. godine sa početkom u 15,00 časova.se u zgradi Opštine Brus a licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.        

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja