Budžetski kalendar gradova i opština

BudzetskiKalendar voditeracunars

Fiskalna godina u Srbiji poklapa se sa kalendarskom godinom i traje od 1. januara do 31. decembra. Ipak, budžetski proces je dugotrajan i priprema Zakona o budžetu Republike za narednu godinu počinje već 15. februara tekuće godine, kada ministar nadležan za poslove finansija daje instrukcije budžetskim korisnicima kako da daju predloge prioritetnih oblasti za finansiranje u narednoj godini.

Priprema Odluke o budžetu lokalnih vlasti za narednu godinu počinje već početkom jula, kada ministar dostavlja uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnih vlasti. Ovi i ostali rokovi za sprovođenje aktivnosti na pripremi i usvajanju budžeta, kao i rokovi za izradu završnih računa budžeta, definisani su budžetskim kalendarom.

Početkom avgusta lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti. Već u septembru direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine. U oktobru mesecu lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti. U novembru mesecu nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti da bi najkasnije do 20. decembra skupština lokalne vlasti donela odluku o budžetu grada ili opštine koju u narednih 5 dana lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nadležnom ministru.
izvor:voditeracuna.rs

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja