Opština Brus objavila oglas za javno nadmetanje – licitaciju „Opštinske kuće“ na Kopaoniku

 Na osnovu Odluke odbornika SO Brus opština Brus pokrenula je ponovo postupak otuđenja nepokretnosti “Opštinska kuća” (“Bruska kuća”) na Kopaoniku, na potesu „Jaram“.

Bruskakuca010815

Predmet javnog oglasa su nepokretnosti na lokalitetu Jaram na Kopaoniku upisane kao javna svojina opštine Brus u Listu nepokretnosti br. 377 K.O Brzeće i to:
– kat.parcela br. 8/3, potes „Jaram“, zemljište pod zgradom i drugim objektom, ukupne površine 0.16,77 ha, građevinsko zemljište van granica gradskog građevinskog zemljišta,
– objekat sagrađen na kat.parceli 8/3 KO Brzeće –poslovna zgrada-zgrada turizma, ukupne bruto površine 621,38 m2, a neto površine 496 m2, spratnosti Po+Pr+1(podrum- 156,37m2, prizemlje- 158,49m2 i sprat- 180,74 m2).
Objekat poseduje odobrenje za izgradnju, objekat je kompletno izgrađen u građevinskom i građevinsko-zanatskom smislu, objekat nema izdatu upotrebnu dozvolu,sve javna svojina Opštine Brus u 1/1 dela.
Napomena: na kat.parceli br.8/3 KO Brzeće postoji nelegalno sagrađen objekat bruto površine 260m2, objekat je upisan u RGZ Službe za katastar nepokretnosti Brus čiji držalac nije utvrđen, protiv koga je pokrenut sudski spor, a za koji je i pred Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Raški okrug podnet zahtev za ozakonjenje u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekta ( ”Sl.glasnik RS”broj 96/2015),

Početna cena po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne svojine iznosi 405.000,00 evra, a licitacioni korak iznosi 500,00 evra

Rok za dostavljanje ponuda je 13. jun 2018. godine a javno otvaranje pismenih ponuda će se održati u prostorijama opštine Brus – sala Opštinske uprave, 14. juna 2018. sa početkom u 12:00 časova.

Prijave dostaviti u zapečaćenoj koverti na adresu Opština Brus- Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti, Kralja Petra Prvog br. 120, 37220 Brus, i to neposredno na pisarnici Opštinske uprave Brus ili preporučenom poštom. Koverta sa ponudom mora imati oznaku “PONUDA ZA JAVNI OGLAS– NE OTVARATI”, a na poleđini naziv i punu adresu ponuđača.

Informacije kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenom nepokretnošću, mogu se dobiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Brus svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 časova. Kontakt osoba: Grujić Vesna telefon +381 37 826 840, +381 37 825 780.

Razgledanje nepokretnosti koje su predmet otuđenja moguće je svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 13:00 časova, do isteka roka za prijavu, a po prethodnoj najavi.

Pravo da učestvuju u postupku javnog nadmetanja-licitacije imaju pravna i fizička lica.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE

Prijavu za učešće fizičkih lica/preduzetnika možete preuzeti OVDE

Prijavu za učešće za pravna lica možete preuzeti OVDE

Javni oglas je objavljen u dnevnom listu ”Politika” i na sajtu opštine Brus.
foto:arhiva

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja