Dobro upravljanje na lokalnom nivou – pokrenuta baza znanja i informacioni centar SKGO

SKGO logo

Kao vid podrške lokalnim samoupravama za osnaživanje kapaciteta za razvoj, usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi, SKGO (Stalna konferencija gradova i opština) pokrenula je bazu znanja i informacioni centar za dobro upravljanje na lokalnom nivou.

“Kroz bazu znanja i informacioni centar želimo dodatno da podstaknemo profesionalizaciju i modernizaciju lokalne samouprave i podržimo sve naše članice u obavljanju poslova na odgovoran, transparentan, efikasan i delotvoran način obezbeđujući jednakost i bolji kvaliteta usluga građanima.” – navode u SKGO.

U SKGOj bazi znanja ćete pronaći:  

– Najave događaja – kao što su regionalne radionice, e-Obuke, skupovi i druga dešavanja o dobrom upravljanju na lokalnom nivou 
– Vesti – ne samo o SKGO aktivnostima, već i relevantne novosti državnih organa i partnerskih organizacija;
– Pitanja i odgovore – koje pruža SKGO Savetodavni centar za službenike lokalnih samouprava;
– Modele akata – koji uređuju rad lokalnih vlasti, a u skladu sa principima dobrog upravljanja;
– Strateški i regulatorni okvir – sa bazom strateških dokumenata i propisa koji su utemeljeni na principima dobrog upravljanja;
– Publikacije, analize i programska dokumenta – predstavlja biblioteku SKGO publikacija na ovu temu;
– Eksterne publikacije i analize – drugih institucija i organizacija, a od značaja za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou;
– Korisne linkove – koji predstavljaju listu internet prezentacija relevantni nacionalnih organa i organizacija, i aktuelnih programa i projekata.

Ova baza znanja i informacioni centar pokrenuti su kroz projekat Stalne konferencije gradova i opština „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“. Projekat se realizuje  u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). 

Pored baze znanja i informacionog centra, u okviru istog projekta, ali i kroz druge projektne i redovne aktivnosti, SKGO će u narednom periodu podržavati i razvijati mehanizme za  unapređivanje dobrog upravljanja na lokalnom nivou putem:
– Regionalnih obuka – u formi dvodnevnih radionica organizovaće se do dva puta godišnje na različite teme dobrog upravljanja, a prvi ciklus, tokom oktobra i novembra 2018. godine, odnosiće se na temu participativnog budžetiranja;
– E-obuka – kao prepoznatljiva SKGO uspešna praksa pružanja podrške zaposlenima u upravama gradova i opština, biće organizovana svake godine u cilju unapređenja dobrog upravljanja na lokalnom nivou;
– Opštinskih paketa podrške – u formi direktne stručne podrške koja će putem javnog poziva biti obezbeđena za lokalne samouprave u oblastima:
    – administrativne efikasnosti i delotvornosti,
    – građanskog učešća i transparentnosti i
    – antikorupcijskih politika.
– Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou – onlajn alat za (samo)procenjivanje na osnovu koga će lokalne samouprave moći da prate kvalitet svog rada iz perspektive poštovanja principa dobrog upravljanja i utvrde mesta za unapređivanje postupanja i uspostavljanje dobre prakse.
izvor:skgo.org

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja