Opština Brus objavila konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima za 2019.

Brus zgradaOpstine

Opština Brus objavila konkurs za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata – programa rada i aktivnosti udruženja u 2019. godini koje su od javnog interesa za opštinu Brus.

Pravo učešća na konkurs imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i imaju sedište na teritoriji opštine Brus, pod uslovom da realizuju aktivnosti od javnog interesa za potrebe građana opštine Brus i da njihova delatnost nije političke prirode i to iz sledećih oblasti: kulture, turizma, zaštite životne sredine i zaštite socijalno osetljive grupe stanovništva.
Sredstva za raspodelu udruženjima po ovom konkursu opredeljuju se u sledećim iznosima:
– Kultura  200.000 dinara
– Turizam i zaštita životne sredine 500.000 dinara
– Zaštita socijalno osetljive grupe stanovništva 500.000 dinara

Prijave na konkurs predaju se na pisarnici Opštinske uprave opštine Brus ili putem pošte na adresu Kralja Petra I 120, 37220 Brus, sa naznakom „Komisiji za raspodelu sredstava udruženjima-prijava na konkurs“.

Rok za podnošenje prijava je 09.02.2019. godine, do 15 časova.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje Konkursna komisija. Lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Brus.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja