Opština Brus oglasila prodaju zemljišta na lokaciji Srebrnac na Kopaoniku,

Opština Brus oglasila prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji Srebrnac na Kopaoniku

Plac Kopaonik0119

Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus na lokaciji Srebrnac na Kopaoniku javnim nadmetanjem i to: kat.parcela br.3447/36 KO Kriva Reka, površine 1. 14, 99 ha, upisana u listu nepokretnosti br. 692 KO Kriva Reka, koja je prema informaciji o lokaciji br. 350-154/2018-IV-06 od 19.12.2018. godine, izdatoj od strane Opštinske uprave Brus, Odseka za urbanizam i građevinarstvo, u obuhvatu Plana detaljne generalne regulacije turističkog kompleksa „Srebrnac“ na Kopaoniku.

Planirana namena se nalazi u okviru površina ostalih namena – zona III, turistički smeštaj tipa 2 – na lokaciji 10; objekti tipa apartmanski kompleks: apartmani, vile, pansioni.

Nastavak teksta OVDE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja