Objavljen poziv za učešće u raspravi o nacrtu statuta Opštine Brus

Komisija za izradu nacrta Statuta opštine Brus objavlila je JAVNI POZIV za učešće u raspravi o nacrtu statuta Opštine Brus

OpstinaBrus0316

Skupština opštineBrus je na sednici održanoj 09. novembra 2018. godine donela Odluku o pristupanju donošenja Statuta opštine Brus radi usaglašavanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Komisija za izradu nacrta Statuta opštine Brus u obavezi je da sprovede javnu raspravu koja ne može biti kraća od 10 dana i da nakon toga Predlog Statuta opštine Brus dostavi Opštinskom Veću opštine Brus i Skupštini opštine Brus na dalju nadležnost.

Komisija je u pripremi za izradu Nacrta Statuta opštine Brus održala sastanke sa predstavnicima organa Opštine i izvršila uvid u predloženi model Statuta opštine koji je izradila Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu saomoupravu.

Komisija je na sednici 30. novembra 2018. godine odlučila da se javna rasprava povodom Nacrta Statuta opštine Brus sprovede u trajanju od 20 kalendarskih dana i to u periodu od 03. decembra do 24. decembra 2018. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstvima javnog informisanja održaće se u petak, 21. decembra 2018. godine.

Predloge, sugestije i mišljenja možete dostaviti u pisanoj formi do zaključenja javne rasprave, na adresu Skupštine opštine Brus, Komisiji za izradu nacrta Statuta opštine Brus, ul. Kralja Petra I 120, 37220 Brus ili na mejl adresu prav.brus@mts.rs.

Molimo vas da uzmete učešće u javnoj raspravi.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja